INSÄNDARE 2022-09-08 KL. 09:00

C: Rösta för demokratins skull!

Av Centerpartiet i Vallentuna kommun

C: Rösta för demokratins skull!
VAL. Rösta för demokratins skull, uppmanar insändaren. Foto: Anneli Leijel

Enligt The Economists Democracy index har vi i Sverige ynnesten att leva i en av världens endast 20 fullvärdiga demokratier.

Mätningarna började 2006 och sedan dess har man tyvärr sett en tydlig nedgång i demokratin över hela världen. Detta trots att artikel 21 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter fastslår att alla har rätt att leva i en demokrati.

Därför vill jag be dig att rösta för demokratins skull, att rösta för de mänskliga rättigheternas skull och att rösta för att du fortfarande kan.

Givetvis vill jag också passa på att slå ett slag för att du ska välja valsedlar från Centerpartiet i kommunvalet, i regionvalet och i riksdagsvalet. Centerpartiet är ett positivt och framtidsinriktat parti. Vi tror på varje människas förmåga att forma sin egen framtid alldeles oavsett kön, ålder, funktionsvariation, sexuell läggning eller härkomst.

Därför vill vi att makt ska finnas så nära människor som möjligt. Därför försvarar vi alla människors frihet från förmynderi och påtvingad kollektivism. Därför vill vi bevara vår planet och ekosystemet som är den långsiktiga grunden för frihet och välfärd. Därför tror vi på människors rätt att bygga en framtid varhelst i vårt land eller vår kommun de vill bo.

När allt fler auktoritära stater samt ökande högerpopulism gör att demokratin urholkas över hela världen och oroväckande strömningar även syns här i Sverige arbetar Centerpartiet för att bevara och stärka demokratin. Vi vet att det Sverige behöver är ett samarbete som lutar mot mitten, precis som under Alliansregeringarna 2006-2010. Vi kommer göra allt vi kan för att ytterkantspartierna, såväl till höger som till vänster, inte får avgörande inflytande över Sveriges eller Vallentuna kommuns framtid.

Torbjörn Einarsson,
Ordf Centerpartiet i Vallentuna kommunVAL. Rösta för demokratins skull, uppmanar insändaren. Foto: Anneli Leijel