INSÄNDARE 2021-10-07 KL. 14:55

C: Så bryter vi utanförskapet och bygger ett starkare samhälle

Av Vallentuna Nya

C: Så bryter vi utanförskapet och bygger ett starkare samhälle

ENIGA. Torbjörn Einarsson (till vänster) och Alireza Akhondi.
Foto: PRESSBILD

Utanförskapet är vår tids största samhällsutmaning – efter klimatutmaningen. Samtidigt har Coronapandemin skapat enorma effekter på arbetsmarknaden med varsel, permitterad personal och en oerhörd snabb ökning av arbetslösheten i Sverige.

Effekterna är särskilt tydliga för unga. Långtidsarbetslösheten når nu nivåer på närmare 200 000 varav hälften har varit arbetslösa i mer än två år. Vallentuna kommun har klarat sig bra främst tack vare våra fantastiska företagare men också med hjälp av vallentunaalliansens aktiva näringslivsarbete och arbete med att nå de som står längst från arbetsmarknaden. När vi skriver detta har Vallentuna kommun lägst arbetslöshet i länet!

Reformer behövs dock på nationell, regional och kommunal nivå för en nystart och för att Sverige ska stå bättre rustat för framtiden. Nu mer än någonsin behövs reformer för att utsatta grupper ska komma in i arbete och för att minska tudelningen på arbetsmarknaden. Om inte tudelningen bryts riskerar nu arbetslösheten att permanentas på oacceptabelt höga nivåer och det kommer även märkas här i Vallentuna kommun.

Januariavtalet innehöll historiska reformer för att bryta tudelningen på arbetsmarknaden. Viktiga förändringar vad gäller, bland annat, arbetsrätt, ingångslöner, arbetsförmedling, arbetslöshetsförsäkringen, integration av nyanlända och skattekilar på arbete har genomförts och påbörjats. Detta är reformer som är nödvändiga för en återhämtning av arbetsmarknaden och för att skapa bättre förutsättningar för framtiden. Det är därför centralt att det arbete som påbörjats fortsätter i samma riktning som enligt Januariavtalet och att den historiska transformeringen av arbetsmarknaden som presenterades i juni 2021 av arbetsmarknadens parter faktiskt genomförs.

För att tillvarata den entreprenörsanda som finns behöver det bli enklare att starta företag, billigare att anställa och löna sig mer att arbeta än att gå på bidrag. Bland utrikes födda är andelen som vill starta företag hög, men andelen företagare i exempelvis utanförskapsområden är lägre än i andra delar av landet. Nationella regler och skatter behöver därför reformeras för att skapa en bättre och mer välfungerande arbetsmarknad.

I Vallentuna kommun ska vi, trots våra goda resultat, kämpa vidare med både näringslivsarbetet och arbetet med de som står längst från arbetsmarknaden. Centerpartiet arbetar för att lokala företag, stora som små, ska kunna vara med i kommunens upphandlingar. Vi kämpar alltid mot höga avgifter för bygglov, livsmedelskontroller och liknande på samma vis som vi kämpar mot regelkrånglet. Socialnämndens arbete med arbetscoachning har hjälpt många att bryta långvarig arbetslöshet. Vi vill nu bredda detta arbete till fler målgrupper. Nästa steg bör vara att ge bättre stöd till personer i långvarig sjukskrivning då alltför många faller mellan stolarna i vården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Där kan kommunen ha en nyckelroll i framtiden!

Torbjörn Einarsson (C)
Ordförande i Socialnämnden och ledamot i kommunstyrelsens Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott, Vallentuna kommun

Alireza Akhondi (C)
Riksdagsledamot
och Talesperson Jobb & Integration