INSÄNDARE 2022-09-01 KL. 12:00

(C): Vi vill se gång- och cykelväg till Frösunda och säkrare busshållplatser

Av Centerpartiet i Vallentuna

(C): Vi vill se gång- och cykelväg till Frösunda och säkrare busshållplatser
Anne-Marie Krafft Karlsson och Lars Carlsson (C). Foto: Pressbild

Centerpartiet i Vallentuna vill bygga både på landsbygden och i de mindre orterna för att skapa möjlighet för människor som vill bo med närhet till skog och natur. De ska samtidigt kunna använda sig av samhällstjänster som skola och kollektivtrafik samt möjlighet till givande fritidssysselsättningar.

Men för att detta ska vara möjligt krävs rejäla säkerhetsåtgärder längs våra landsvägar på landsbygden. Centerpartiet vill bygga ut kommunens cykel- och gångvägnät för att koppla samman tätorterna med varandra. Det skapar både säkrare vägar och möjlighet att delta på aktiviteter och träffa vänner på ett enkelt miljövänligt sätt.

Idag går tyvärr mycket ut på sänkta hastighetsgränser på våra landsvägar. I stället för att vi gör de satsningar i säkerhet som behövs – att bygga nya gång- och cykelvägar. Ett exempel är vägsträckan mellan Lindholmen och Frösunda. Där behövs verkligen en tydlig tidsplan för när en gång- och cykelväg på hela sträckan kan komma igång och fortsätta förstärkningen med säkra busshållplatser.


Emil Dahlin (C). Foto: Pressbild


Trafikverket värnar sina fartkamror och SL värnar Roslagsbanan. Detta görs genom att de satt upp vägräcken längs väg 950 – mellan Frösunda och Lindholmen. Men vem värnar om våra skolbarn som får stå helt oskyddade vi busshållplatser utan någon riktig hållplats? Att gå och cykla på sträckan Frösunda - Lindholmen är nästan omöjligt om man inte ska åka över på ”fel” sida när man kommer till hindren. Det finns ingen vägren att ta sin tillflykt till.

Att föreslå att sänka hastigheten på vägen är inget alternativ. Vi behöver kunna transportera oss till våra arbeten, aktiviteter på ett smidigt sätt. Det som behövs är en gång- och cykelväg mellan Frösunda och Söderby. Till Söderby finns nu glädjande en asfalterad gång- och cykelväg vilket underlättar en kort sträcka för den som vill gå eller cykla på vägen.

Boende på landet behöver bilen, men måste också kunna ta bussen, gå och cykla säkert mellan kommunens centralorter.

Anne-Marie Krafft Karlsson, C, Frösunda
Lars Carlsson, C, Ormsta
Emil Dahlin, C, Lindholmen