INSÄNDARE 2022-06-16 KL. 15:00

(C):Fler företag ger fler jobb

Av Insändare: Centerpartet i Vallentuna

(C):Fler företag ger fler jobb
John Droguett. Foto: Pressbild

Alla vuxna ska ha möjligheten att försörja sig själva och alla barn ska få se sina föräldrar gå till jobbet. Att människor har ett jobb bidrar till flera samhällsvinster, som t ex en ökad grad av inkludering, en bättre välfärd och ett starkare socialt skyddsnät.

Centerpartiet vill att Sverige ska vara världens bästa land att driva företag i. Vi vill därför att Vallentuna kommun satsar ännu mer på de lokala företagen, stora som små. Fyra av fem jobb skapas i småföretag och jobben skapas genom företagens möjligheter och vilja att växa.

Företagare är i behov av regelförenklingar, mindre byråkrati och en modernare skattelagstiftning. Att minska regelbördan för alla företagare är A och O för Centerpartiet samtidigt som vi vet att livsmedelsproducenter och djurhållare är särskilt utsatta med dagens omfattande och ofta motstridiga regelverk. All byråkrati och alla avgifter som läggs på företagare är ett hinder för utvecklingen. Ofta kommer regelkrånglet från staten, men kommunen kan göra mycket för att underlätta för företagen.


Torbjörn Einarsson. Foto: Pressbild


För att Vallentuna kommun ska bli bäst i Sverige, vill Centerpartiet i Vallentuna kommun inrätta en förenklingskommitté med syfte att ta bort all onödig byråkrati och sänka avgifterna för olika typer av tillstånd och tillsyn. Vi vill också fortsätta utveckla kommunens kontaktcenter som redan idag ger snabb hjälp i många ärenden. Arbetet med att förenkla upphandlingarna måste också intensifieras så att fler lokala företag orkar lägga anbud.

Den dagen företagen kan fokusera mindre på byråkrati och mer på kärnverksamheten kommer fler jobb att skapas!

Torbjörn Einarsson, Ordförande för Centerpartiet i Vallentuna kommun

John Droguett, Vice ordförande för Centerpartiet i Vallentuna kommun