INSÄNDARE 2023-02-09 KL. 08:10

Friheten är inte gratis

Av Socialdemokraterna Vallentuna

Friheten är inte gratis
Jerri Bergström (S) oppositionsråd. Foto: Pressbild

Landets blivande 18-åringar får nu mönstringsunderlag i brevlådan. Underlaget gick ifjol till 106 000 ungdomar. Från Vallentuna kallades 48 killar och 38 tjejer vidare för fler tester och bedömningar, en till två dagar.

Vi vet också att fler unga kommer att göra lumpen de kommande åren. Rysslands vidriga angreppskrig mot Ukraina hotar freden i hela Europa. Vårt säkerhetsläge har försämrats. Vi socialdemokrater vill att Sverige ska ha ett folkförsvar, ett totalförsvar av och för svenska folket, med folklig förankring, kompetens, personalförsörjning och närvaro i hela landet. Försvarsanslagen ska höjas till 2 procent av BNP så fort det är praktiskt möjligt och kan ge stärkt försvarsförmåga.

Nato kommer att vara arenan för säkerhetspolitiken och vi föreslår även en nordisk försvarskommission, med förankring i våra parlament och kompletterar försvarsberedningen. Vi vill även se 10 000 värnpliktiga som nästa etappmål, 100 000 i krigsorganisationen 2030, en ökad andel kvinnor, fortsatta satsningar på arméns brigader och civilförsvaret. Vår kompetens gällande flyg och ubåtar måste värnas. Då inget är gratis vi vill flagga för att en beredskapsskatt behövs, för när det ytterst handlar om våra friheter är det värt varje krona.

Jerri Bergström (S), oppositionsråd, Vallentuna
Markus Selin (S), försvarsutskottet, riksdagsledamot, Täby
Peter Hultqvist (S), ordförande i riksdagens försvarsutskott