INSÄNDARE 2021-10-21 KL. 12:51

Garns- Ekskogen måste få utvecklas

Av Vallentuna Nya

Garns- Ekskogen måste få utvecklas

Idag bor ca 65 procent permanent i Garns- Ekskogen. I en detaljplan från 1993 anges det att byggnader får max vara 50 kvm plus 20 kvm. Tidigare var byggrätten 80 kvm plus 40 kvm.

Många är trångbodda där och behöver större boyta. Skälet som anges i kommunens tidigare planer är att avloppen måste åtgärdas och dricksvattentillgången säkrast. Detta är nu åtgärdat. Ändock kvarstår den begränsade byggrätten.

I fördjupade översiktsplanen anges det att område ska ha kvar sin fritidshuskaraktär. I plan och bygglagen finns det inte längre något som heter fritidsområde, det är byggrätten som begränsar karaktären.

Centerpartiet vill ändra detaljplanen tillbaka till 80 kvm plus 40 kvm och även utreda om det går att göra det ännu friare. Kommunen måste satsa på landsbygden i kommunen. Det kostar att utveckla byar och samhällen på landsbygden. Det måste få kosta, de betalar också skatt, och får ganska lite tillbaka.

Om inte byggrätterna ändras till större kommer vi väl aldrig få SL att köra en buss mellan Riala-Sättra via Grans- Ekskogen. Trafikverket kommer aldrig vilja bredda och räta den otroligt smala och kurviga vägen genom samhället.
Centerpartiet sitter i en allians. Vi har ett alliansprgram. Denna punkt, Garns-Ekskogens byggrätt, är vi inte överens om. Frågan om att satsa på byar och samhällen på landsbygden kommer bli en valfråga i nästa val. Välj ett parti som vill utveckla och satsa medel på att hela kommunen ska utvecklas! Rösta på centerpartiet för en stark röst för utveckling av Garns-Ekskogen.

Björn Furugren Beselin
Gruppledare för Centerpartiet
i Vallentuna kommun