INSÄNDARE 2022-08-18 KL. 10:35

Insändare: Ändra på synen för byggandet i kommunen

Av Sverigedemokraterna i Vallentuna

Insändare: Ändra på synen för byggandet i kommunen
Foto: Adobe

Sverigedemokraterna i Vallentuna anser att allt inte behöver byggas i Centrum och dess centrala områden. Våra folkvalda bör flytta fokus till de delar av kommunen som har kapacitet för en långsiktig utveckling.

Eftersom centrala Vallentuna har problem med vägnätet som blir allt mer överbelastat är ovannämnda förslag högst relevant. En möjlig lösning på det komplexa problemet skulle vara att industrifastigheter och bostäder byggs i anknytning till E18.

Denna lösning har stor kapacitet vid ett eventuellt utbyggande till fyrfilig motorväg av hela sträckan inom Vallentuna kommun som för närvarande är två plus tre filer och som vi Sverigedemokrater motionerat för i fullmäktige.

En praktisk idé kan vara om man lyckas dra nytta av mark invid E18 och skapar hemtrevliga ungdomsbostäder med människovänliga hyror och bra kommunikation. Detta skulle leda till att våra unga lättare skulle hitta eget boende och gå ett steg vidare i vuxenlivet via den lokala bostadskö som vi föreslår.
I nuläget visar Vallentuna kommun alldeles för litet intresse att tillgodose behoven av de personer som bor i ytterkanterna av våran stora kommun. Detta har lett till att infrastrukturen på landsbygden inte är utvecklad till en godtagbar nivå. Det vill Sverigedemokraterna ändra på genom politiska beslut i samverkan med en stark folkopinion. Vi vill att alla våra väljare och invånare ska trivas och utvecklas i kommunen.

De styrande i Vallentuna glömmer ofta bort att kommunen är stor och det bor folk på andra ställen än centrum. Sverigedemokraterna vill att vår stora kommun ska vara lika vacker och attraktiv att bosätta sig i de yttre områden som i själva kärnan Med folkets stöd vill vi omvandla idé till handling och bryta den nuvarande trenden av tomma vallöften som väljarna lätt genomskådar.

För Sverigedemokraterna i Vallentuna
Bo Brandt (Ledamot Bygg- och miljötillsynsnämnden)
Mats Hellberg (Ersättare Bygg- och miljötillsynsnämnden)