INSÄNDARE 2021-12-02 KL. 09:52

Insändare: C: Vill se skärpning mot våld och gängbrottslighet

Av Vallentuna Nya

Insändare: C: Vill se skärpning mot våld och gängbrottslighet

Nyligen adderades ytterligare tre områden till listan över platser i Stockholms län som kräver särskilda polisiära resurser. Det är ett misslyckande och utvecklingen måste vändas.

Många partier tävlar i dag om strängare straff. Det behövs, men det räcker inte. För att på sikt få ner brottsligheten krävs förebyggande åtgärder. Det handlar om bra skolor, en arbetsmarknad med lägre trösklar till jobb och ett livskraftigt civilsamhälle, men också om tidiga insatser och ingripanden vid oro för en familjs trygghet.

Samtidigt behöver polis och rättsväsende starka verktyg för att bekämpa gängbrottsligheten. Den som begår brott ska sitta i fängelse, eller ännu hellre stoppas innan brottet begås.
Centerpartiet vill att straffen för förberedelse av brott skärps för att göra avlyssning möjlig, tidigare dömda för gängkriminalitet ska kunna avlyssnas och strafftiden för brott som är vanligt förekommande inom gängbrottsligheten skärpas. Vittnesskyddet måste även förbättras liksom samverkan mellan polis, skola och socialtjänst.

Tyvärr sker även många brott i det egna hemmet. Mäns våld mot kvinnor är oacceptabelt. Alltför många kvinnor har någon gång utsatts för sexuella kränkningar, hot, våld eller våldtäkt. I de värsta fallen leder våldet till kvinnans död. Centerpartiet vill att elektronisk fotboja införs vid kontaktförbud och att det ska vara obligatoriskt vid allvarliga brott i nära relationer. Domare och nämndemän bör genomgå sexualbrottsutbildning och kontrollerande beteenden behöver kriminaliseras. Även här behövs det förebyggande arbetet för att stoppa våldet innan det sker.

Centerpartiet vill se skärpta och rättssäkra åtgärder mot gängbrottslighet och våld i nära relationer. Åtgärder som, tillsammans med förebyggande insatserna där hela samhället hjälps åt, på allvar kan stoppa våldet och brottsligheten.

Torbjörn Einarsson
Ordförande Centerpartiet i Vallentuna kommun
Michaela Haga
Distriktsordförande Centerpartiet Stockholms län