INSÄNDARE 2022-05-05 KL. 11:15

Insändare: Hela kommunen ska leva

Av Centerpartiet i Vallentuna

Insändare: Hela kommunen ska leva
Torbjörn Einarsson, ordförande Centerpartiet i Vallentuna kommun. Foto: Pressbild

För oss i Centerpartiet är det viktigt att hela Vallentuna kommun ska leva och utvecklas på ett ansvarsfullt, hållbart och modernt sätt. Vi vill bevara den blomstrande landsbygd vi har i kommunen samt utveckla våra mindre tätorter, såsom Brottby, Karby, Lindholmen och Kårsta.

Detta i kombination med satsningar i våra urbana kommundelar såsom Bällsta och Ormsta. Vi vill fortsätta utveckla centrala Vallentuna till en kärna med småstadskänsla samtidigt som de gröna kilarna och tätortsnära natur bevaras.

Alla Vallentunabor ska ha god tillgång till olika typer av samhällstjänster samt en välfungerande infrastruktur, oavsett var i kommunen man bor. Centerpartiet i Vallentuna vill därför bl.a. satsa på fler cykelvägar och en kollektivtrafik med hög turtäthet. Våra skolor ska vara högkvalitativa och alla kommundelar ska ha en F-6-skola. Skolan ska samverka med näringslivet så att våra barn och ungdomar rustas inför sitt arbetsliv antingen som entreprenörer eller anställda.

Det lokala näringslivet skapar både arbetstillfällen som samhällstjänster. Därför satsar vi stort på att skapa ännu bättre förutsättningar för hela näringslivet i kommunen, genom bl.a. minskat regelkrångel och tydligare upphandlingsprocesser.
En röst på Centerpartiet är en röst på en liberal politik, som säkerställer att hela Vallentuna kommun ska få goda förutsättningar att leva och växa.

John Droguett, vice ordförande
Centerpartiet i Vallentuna kommun
Torbjörn Einarsson, ordförande
Centerpartiet i Vallentuna kommun