INSÄNDARE 2023-12-07 KL. 09:01

Insändare: Liberalerna vill ha en europeisk polisstyrka

Av Liberalerna Vallentuna

Insändare: Liberalerna vill ha en europeisk polisstyrka
Ylva Mozis. Foto: Pressbild

Öppna gränser mellan medlemsländerna är EU:s fundament och fantastiskt för oss som bor här. Men tyvärr är det inte bara arbetstagare, studerande och företag som drar nytta av den fria rörligheten.

Vi vet att inbrottsvågen i Vallentuna för några år sedan var en del av den internationella brottsligheten och att stöldgods ofta lämnande landet. De senaste årens ökning av gängbrottslighet i Sverige är också exempel på hur den organiserade brottsligheten inte stannar vid gränsen. Enligt polissamarbetet Europol är 70 procent av de grovt kriminella verksamma i mer än tre EU-länder samtidigt.

Det är dags att använda EU-samarbetets muskler för att på allvar ta itu med den organiserade brottsligheten. Med hjälp av en ny europeisk, operativ polisstyrka och en EU-åklagare med utökat uppdrag kan vi växla upp brottsbekämpningen, så att människors frihet och trygghet kan stärkas.

Därför föreslår Liberalerna:

– Inrätta en europeisk polisstyrka. En ny europeisk polisstyrka med mandat att agera över landsgränserna behöver inrättas. Sverige bör prioritera att ett europeiskt poliskontor kan öppna på svensk mark.

– Ge möjlighet att bedriva förundersökningar över gränserna. En europeisk polisstyrka ska kunna följa och bedriva förundersökningar, från kajen i Spanien där kokain eller vapen kommer in, till köpet i Stockholms innerstad.

– En EU-åklagare ska kunna väcka åtal i Sverige om det rör sig om gränsöverskridande brottslighet. Liberalerna driver i regeringen på för att Sverige ska gå med i den europeiska åklagarmyndigheten EPPO så fort som möjligt. Väl där bör Sverige verka för att utöka EU-åklagarnas befogenhet till att omfatta grov, gränsöverskridande brottslighet och kunna väcka åtal i svensk domstol.

När kriminella korsar den svenska gränsen ska jakten kunna fortsätta över Öresundsbron. Därför behövs det en europeisk polisstyrka.

Ylva Mozis, gruppledare,

kandidat till Europaparlamentet