INSÄNDARE 2021-11-25 KL. 10:17

Insändare: "Måttet är nu rågat": Replik på förra veckans kritik:

Av Vallentuna Nya

Insändare:

Hej ”Per”.
I vanliga fall har vi i sjukvården stor tolerans avseende oförskämdheter, smutskastning och rena lögner men måttet är nu rågat.

Under snart två år har sjukvården och dess personal vikt sig dubbla i sina ansträngningar för att skydda befolkningens hälsa och detta har skett med extrema personliga uppoffringar från personal som redan innan pandemin var alldeles för få och alldeles för hårt belastade.

De personer som vaccinerar dig och ditt barn gör detta på bekostnad av sin fritid och har sannolikt redan jobbat ett fullt natt- eller dagpass när du kliver in med kritisk och dömande blick. Det är också pensionärer som, med risk för sin egna hälsa, ställer upp och jobbar långa pass för att du ska få din spruta. Trots detta står de dagligen ut med glåpord, missnöje och rena hot från ett stort antal människor som, helt utan vårdutbildning, anser sig ha bättre koll på hur en vaccination ska skötas.
Det minsta du kan göra för att underlätta vår situation är att vara förstående, trevlig och helst sanningsenlig.

Låt oss klargöra några omständigheter.
Vårdbolaget som driver vaccinationskliniken styr inte vilka målgrupper eller i vilken omfattning som regionen önskar vaccinera. Vi styr inte heller vilket vaccin de olika målgrupperna ska få. Vi får, lika sent som allmänheten, reda på när nya stora befolkningsgrupper släpps på och vi pressas att, för allas hälsa, vaccinera så mycket och snabbt vi kan med den lokal och de resurser vi har fått tilldelade.

Vi bestämmer inte hur många som valt att ställa sig i den långa kön utanför vår dörr. Självklart hade vi, ur eget perspektiv, gärna sett en mer human arbetsbelastning men med vetskapen om att vi skyddar människor från sjukdom och död biter vi ihop och jobbar än mer målmedvetet trots extrem personalbrist.

Att driva en vaccinationsklinik är ingen enkel sak och det är svårt att få ekonomi i balans och hitta personal som vill göra jobbet. Att det ens är genomförbart för vår del bygger på att stort antal eldsjälar jobbar dygnets alla vakna timmar med planering, administration, distribution och praktiskt vaccinationsarbete.

Kanske är det just pga denna svåra balansgång som såpass många vaccinationskliniker (från stora och små vårdbolag) helt har lagt ned sin verksamhet i Stockholm. Det är kanske inte mödan lönt.

De övriga vårdbolagens nedlagda vaccinationskliniker gör att vi som fortfarande är kvar får göra jobbet för alla. Men jobbet måste bli gjort och vi står pall ett litet tag till. Men om även Prosalus till slut lägger ned sin vaccinationsverksamhet, vem hade du tänkt skulle vaccinera norra Stockholm?

Så vad kan du göra? Du kan visa lite ödmjukhet och tacksamhet till de personer som faktiskt gör att du och ditt barn blir vaccinerade. Du kan stötta vårt arbete genom att vara trevlig, ärlig och kanske uppmuntra oss med ett "bra jobbat, jag ser hur ni sliter."

Du kan också ringa eller maila mig för att jobba extra hos oss efter din ordinarie arbetstid. Vi har ett enormt behov av arbetskraft och du skulle t.ex. kunna hjälpa oss organisera köerna bättre och ta emot din beskärda del av spott och svordomar från människor som riktar sin ilska mot de hjältar som faktiskt drar lasset.

Redaktionen har mina kontaktuppgifter. Jag inväntar din arbetsansökan.

Gustav Soler, specialistläkare,
Prosalus Vaccination

P.s. All personal bär alltid munskydd, bilen du såg var en helt konventionell personbil (inte någon AMG) som används vid skolvaccinationer och legitimerad vårdpersonal ”hugger” inte sprutor i armarna på folk. Snälla, ha lite anständighet i det du skriver, vi har svårt nog att göra vårt samhällsviktiga arbete utan att behöva bemöta lögner och förtal från en anonym kverulant. Jag vill också att du ska veta att under tiden jag har skrivit mitt svar till dig, så hade jag istället kunnat vaccinera över femtio personer.

Tack för ditt konstruktiva bidrag till Sveriges vaccinationsarbete. D.s.