INSÄNDARE 2022-03-17 KL. 14:00

Insändare: Märkliga turer med detaljplanen

Av Solveig Carlsson, Lindholmen

Insändare: Märkliga turer med detaljplanen

Detaljplaner och kommunen. Vill på detta sätt uppmärksamma alla på att en detaljplan från kommunen inte behöver överensstämma med det som sedan byggs.

Detta fick vi smärtsamt uppleva då vi fick en detaljplan på bostadsbygge intill oss i norra Lindholmen.

Lite senare kommer en delgivning om bygglov på reklamskylt för arkitektfirman. Då är det plötsligt helt andra hus och helt annan placering av dessa!

Vi hörde av oss till kommunen som meddelade att detta endast gällde skylten och att inget var klart än om husen. Vi skulle senare få ta del av det i god tid och få yttra oss. Detta var mars-21.
Om man gör smärre ändringar skickas det inte ut personlig information, utan det offentliggörs via post och inrikes tidningar. Men vid större avvikelser ska berörda delges personligen.
Vi hörde inget, men fick tillslut reda på av byggpersonalen att husen på skylten var det som var bestämt.

Vi hörde av oss till kommunen och fick då veta att vi plötsligt ” inte var berörda”!

Ändå har vi fått personliga delgivningar om byggbaracker, marknivå och nu även en transformatorstation.

Vi överklagade till kommunen och fick avslag med argumentet att vi ”var försent ute”?!
Vi överklagade igen som skulle gå till länsstyrelsen via kommunen(?).Märkligt förfarande! Fick avslag igen.

Vi har ingen aning om hur kommunen framställt vår överklagan till länsstyrelsen.

Vi har inte fått någon förklaring av vare sig kommunen eller länsstyrelsen på den stora avvikelsen i byggnadernas utseende och placering!

Solveig Carlsson, Lindholmen