INSÄNDARE 2023-10-12 KL. 10:48

Insändare: Mer lästid och mindre skärmtid i förskolan

Av Liberalerna i Vallentuna

Insändare: Mer lästid och mindre skärmtid i förskolan
Ylva Mozis (L), gruppledare, Vallentuna. Foto: Pressbild

Förskollärare gör varje dag ovärderliga insatser för våra små barns lärande och utveckling. Vi vet att förutsättningarna inte alltid är de lättaste, inte minst i tuffa ekonomiska tider som dessa. Kommunerna och staten måste ta ett gemensamt ansvar för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för förskolan. En liten del av det är att avskaffa märkliga skall-krav.

Det finns sedan 2018 ett krav i förskolans läroplan på att alla förskolor måste använda sig av digitala lärverktyg i sin verksamhet. Detta trots att det finns tydligt vetenskapligt stöd för att skärmfria miljöer skapar bättre förutsättningar för barn att utveckla relationer, koncentrera sig och att lära sig grunderna för att kunna läsa och skriva. Kravet innebär dels att Skolinspektionen kan slå ner på förskolor som inte använder sig av digitala lärverktyg, dels att förskollärarnas egen professionella bedömning väger mycket lätt. Det är naturligtvis inte rimligt.

Lovisa Hallin (L), barn- och ungdomsnämnden, Vallentuna

Foto: Pressbild

I Vallentuna är vi glada att vi främst satsar på utomhuspedagogik och och förskoleskogar. Och om digitala lärverktyg ska användas bör det vara utifrån förskollärarens professionella bedömning, ske selektivt och vara byggt på vetenskapligt stöd och dokumenterat pedagogiskt mervärde.

I förskolan läggs grunden för det framtida lärande. Liberalerna vill att små barn ska få tillgång till i huvudsak skärmfria miljöer och att förskollärarna måste få bedöma om, och i så fall när, det är lämpligt att använda sig av digitala lärverktyg. Därför tar vi bort kravet i förskolans läroplan som säger att digitala lärverktyg måste användas i förskolan.

Tillsammans går vi från skärm till pärm.

Lovisa Hallin (L),

barn- och ungdomsnämnden, Vallentuna

Ylva Mozis (L), gruppledare, Vallentuna