INSÄNDARE 2023-10-12 KL. 10:42

Insändare: Nej till angiveri i Vallentuna

Av Insändare (S), (V) och (MP)

På senaste kommunfullmäktige lämnade Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet in en gemensam motion med förslaget att kommunens anställda ska undantas från en framtida angiverilag.

Insändare: Nej till angiveri i Vallentuna
Treenighet i oppositionen mot angiverilag. Foto: Privat

Många anställda i Vallentuna kommun arbetar varje dag i yrken som kräver förtroende mellan medarbetare och de personer de möter. Att ålägga anställda att informera polisen eller annan myndighet i händelse av att de möter personer utan rätt att uppehålla sig i landet hindrar eller försvårar för dem att utföra sitt arbete på ett sätt som deras profession och yrkesetik kräver.

Är det Moderaternas, Kristdemokraternas, Liberalernas och Centerpartiets mening att Vallentuna kommun som arbetsgivare ska utsätta anställda eller uppdragstagare för repressalier eller arbetsrättsliga åtgärder om de väljer att inte bli angivare?

Så sent som vid förra kommunfullmäktige 4 september så deklarerade Liberalerna i ett uttalande deras ståndpunkt i frågan – ”Därför kommer vi vallentunaliberaler aldrig kräva att våra kommunala medarbetare ska tvingas ange varken elever eller andra inom skola, vård, omsorg och socialtjänst. De ska kunna vara trygga i att följa den yrkesetik och grunduppgifter de har”. Var det allvarligt menat, eller …?

Vi har under en månads tid nu gjort allt vi kunnat för att hitta ett gemensamt ställningstagande tillsammans med VallentunaAlliansen i frågan. Vårt önskemål har bara varit att våra anställda inte ska behöva bli angivare. Men tre dagar före fullmäktige så meddelade VallentunaAlliansen ”… att vi inte kommer komma överens …”. Därför föreslår vi nu att kommunfullmäktige ska säga nej till att bli en angiverikommun.

Lagen krockar inte bara med juridiken. Den går rakt mot vad det är att vara en människa med anständig moral

Angiveri är inget som hör hemma i vårt Vallentuna!

Gunnar Bergström, Vänsterpartiet

Jenny Thörnberg, Miljöpartiet

Jerri Bergström, Socialdemokraterna