INSÄNDARE 2022-11-24 KL. 10:00

Insändare: Öppet brev till Fritidsnämndens ordförande

Av Markim-Orkesta Idrottsförening

Insändare: Öppet brev till Fritidsnämndens ordförande

Markim-Orkesta Idrottsförening har funnits i över 100 år och har bedrivit olika idrottsaktiviteter, bl a fotboll, bordtennis, gymnastik och skidor. Är en förening som har Wasakärven i sitt klubbmärke i och med Gustav Wasa;s födelse på Lindholmens gård.

Genom olyckliga omständigheter tog dåvarande styrelse beslut om att lämna över idrottsverksamheten och skötsel till Vallentuna Fritidsnämnd.

Detta innebar att klubbhusen med tillhörande faciliteter omhändertogs av fritidsförvaltningen och senare ett beslut om rivning. Nuvarande Interimsstyrelse har haft ett flertal möten med fritidsförvaltningen för att göra framtida idrottsverksamhet möjlig för boende i Lindholmen med omnejd.

Vid ett möte med fritidsförvaltningen i Maj 2019 konstaterade man att Orkesta Idrottsplats idag är en träningsanläggning utan några fungerande faciliteter och att man under 2020 skulle lämna in ett ärende om investering i nya omklädesfaciliteter (KP2021). Om beslutet om investeringsmedel enligt plan blev positivt kunde man använda dessa medel tidigast 2021 och enligt kommande detaljplan för grannområdet Lindholmen-Strömgården.
Det är nu i slutet av år 2022 och vi undrar hur Fritidsnämndens ordförande ser på kommande planering för Lindholmsbornas möjligheter till idrottsverksamhet på Orkesta IP och därmed en nystart av MOIF.

En lämplig tidpunkt för denna information är i samband med den nya informationskväll om detaljplan för Lindholmen den 23 november i Orkesta Byggdegård.

Vi ser fram mot en positiv idrottslig handläggning för Lindholmsbornas möjligheter till en god aktivitetshälsa för alla ungdomar och vuxna.
Interimsstyrelsen för Markim-Orkesta Idrottsförening.

Orkesta den 15 November 2022.
Ordförande
Carl Axel Olsson