INSÄNDARE 2022-08-25 KL. 11:00

Insändare S: Dags att satsa på skolan!

Av Socialdemokraterna i Vallentuna

Insändare S: Dags att satsa på skolan!
Sandra Rudeberg (S). Foto: Pressbild

Det är mycket som fungerar bra i Vallentunas förskolor och skolor, men förutsättningarna måste bli mycket bättre.

Den styrande alliansen i Vallentuna anser att de satsar på skolan. En höjning av skolpengen har visserligen gjorts varje år, men år efter år kan vi konstatera att höjningen av skolpengen är lägre än ökningen av generella kostnadsökningarna (inflation och löner). I själva verket har Vallentunas skolor fått gå på flera års svältbudget med årliga ”effektiviseringar” (nedskärningar) och kortsiktiga lösningar där barnperspektivet ofta glöms bort. Detta på bekostnad av våra barns utbildning och personal som går på knäna.

I Lärarförbundets senaste rankning av skolornas kvalitet kan vi konstatera att i Vallentuna är lärartätheten och andelen utbildade lärare bland de lägsta i landet och kommunen satsar även bland de minsta resurserna på undervisningen. Skolpengen är lägre i Vallentuna än samtliga grannkommuner.

Det är ohållbart! Socialdemokraterna är samarbetsinriktade och är beredda att tillsammans satsa långsiktigt på skolan. Vi vill utveckla Vallentuna till en attraktiv skolkommun, i dialog med alla som berörs.

Barnen är vår framtid och alla barn har rätt till en bra, rättvis och trygg skolgång. Skolorna behöver studiero, resurser och framtidstro!
Vallentunas barn och unga ska ges de bästa möjligheterna till att växa och utvecklas i förskola och skola.

Såhär skapar vi en bättre förskola och skola för alla barn:
• Skolpengen bestäms efter skolans förutsättningar och behov
• Fler behöriga lärare och vuxna i skolan
• NPF*-säkra skolorna – det ska inte krävas diagnos för att få tillgång till olika hjälpmedel eller extra stöd
• Elever i behov av särskilt stöd ges tidiga insatser
• Minska barngrupperna i förskolan så att Skolverkets riktmärke uppfylls
• Stärk elevhälsan och ta krafttag mot psykisk ohälsa
• Utveckla alla skolorna, även på landsbygden
• Upprusta förskolans och skolans lokaler och utemiljöer
• Ha bemannade skolbibliotek med digital kompetens på alla skolor

Sandra Rudeberg
2:e vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden