INSÄNDARE 2022-04-14 KL. 11:30

Insändare S: Inför sommarjobbsgaranti - för ungdomarnas framtid

Av Insändare: Socialdemokraterna

Insändare S: Inför sommarjobbsgaranti - för ungdomarnas framtid

Sommaren stundar, och med det kommer möjligheten att söka sitt första sommarjobb. Sommarjobb är en fantastisk möjlighet att få sin första arbetslivserfarenhet och tjäna egna pengar. I alla fall om du är ung i en annan kommun.

Medan fler och fler kommuner inför sommarjobbsgaranti, har Vallentuna kommun sedan 2018 minskat ner antalet platser till 100 st. Eftersom många vill sommarjobba har vi tidigare år sett att det kan vara så få som var fjärde sökande som får en plats.

Socialdemokraterna anser att det är fel sätt att spara och att det ingår i kommunens ansvar att erbjuda kommunens ungdomar en bra första arbetslivskontakt. Socialdemokraterna har drivit frågan om sommarjobbsgaranti men har inte fått gehör av den styrande alliansen som anser att det är en ”snäll-fälla”.
Alla ungdomar har inte lärt sig i skolan eller från vårdnadshavare hur man navigerar på arbetsmarknaden, hur man marknadsför sig själv eller hur man jobbar upp ett självförtroende starkt nog för att våga ta kontakten med arbetsgivare. Alla ungdomar har heller inte någon vuxen i sin närhet som kan förmedla kontakter med arbetsgivare. Risken finns att ungdomar istället sitter hemma hela sommaren.

Att få ett jobb vid en tidig ålder är ett steg in på arbetsmarknaden och förbättrar förutsättningarna för arbete i framtiden. Det skapar självförtroende och framtidstro. Något som är viktigt för den enskilda individen, men också för samhället om vi på allvar vill förhindra att unga hamnar i utanförskap.

Högerkonservativa partier brukar tänka att ”hungriga vargar jagar bäst”. Socialdemokraterna ser istället på forskningsbaserade och beprövade metoder, att ungdomar med arbetslivserfarenhet mer sällan hamnar i långvarig arbetslöshet eller brottslighet. Sommarjobbsgaranti har gett tusentals ungdomar en bra start i livet och möjlighet att tjäna egna pengar under sommaren.

Tänk framåt, tänk på Vallentuna kommuns ungdomar som inte ska vara sämre rustade att möta arbetslivet än ungdomar från andra kommuner!

Jerri Bergström (S), oppositionsråd
Sandra Rudeberg (S), 2:e vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden
Agneta Westerberg (S), 2:e vice ordförande i Utbildningsnämnden