INSÄNDARE 2023-12-14 KL. 10:44

Insändare SD: Svar på Liberalernas förslag om en europeisk polisstyrka

Av Sverigedemokraterna Vallentuna

Oavsett vad man tycker om en europeisk polisstyrka så spelar våra gränskontroller en avgörande roll i arbetet för en ”gränsöverskridande” polisstyrka. Vi Sverigedemokrater har länge påpekat att med skärpta gränskontroller är viktiga och med fungerande gränskontroller uppnår vi följande.

Insändare SD: Svar på Liberalernas förslag om en europeisk polisstyrka
GRÄNSKONTROLL. En ung kvinna som anländer till ett land med flyg. Foto: Adobe

Vi förhindrar brottslig rörelse genom att gränskontroller effektivt kan förhindra att brottslingar och illegala varor korsar gränser. Genom att inspektera och kontrollera personer, fordon och last vid gränserna kan polisen stoppa smuggling av droger, vapen, stulna varor och andra illegala föremål. Detta är särskilt viktigt för att bekämpa organiserad brottslighet och terrorism, som ofta är beroende av gränsöverskridande verksamhet.

Vi kan identifiera och spåra misstänkta. Våra gränskontroller ger möjlighet att identifiera och spåra individer som är misstänkta för brottslig verksamhet. Genom att använda databaser och informationssystem kan gränsmyndigheter snabbt kontrollera personers identitet och bakgrund, inklusive eventuella kopplingar till brott eller säkerhetshot.

Vi samlar underrättelseinformation. Gränskontroller samlar in viktig underrättelseinformation som kan användas för brottsbekämpning. Genom att övervaka och analysera resmönster och godsflöden kan polisen identifiera misstänkta trender och nätverk, vilket är avgörande för att förebygga och bekämpa gränsöverskridande brottslighet.

Naturligtvis krävs internationellt samarbete. Men med gränskontroller så möjliggörs delning av information vid gränsövergångar. På så sätt kan gränsbevakningen effektivt samarbeta för att bekämpa brottslighet på global nivå.

Vi tror även på en avskräckande effekt. Närvaron av gränskontroller fungerar också som en avskräckande faktor. Potentiella brottslingar kan avstå från att försöka korsa gränserna illegalt om de vet att det finns effektiva kontroller på plats.

Sammanfattningsvis, genom att stärka gränskontroller kan vi effektivt bekämpa gränsöverskridande brottslighet, skydda nationell säkerhet och upprätthålla lag och ordning.

Så först av allt måste gränskontrollen skärpas rejält!

Martin Siltanen von Bell,

Sverigedemokraterna Vallentuna