INSÄNDARE 2022-12-22 KL. 12:31

Insändare (SD): Varför har Vallentuna andra regler för vedeldning?

Av Sverigedemokraterna i Vallentuna

Insändare (SD): Varför har Vallentuna andra regler för vedeldning?

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Skog.

Vallentuna kommuns införande av eldningsförbud i kaminer för uppvärmningsbehov 30 000 personer flyger till klimatkonferensen i Kairo varav hundratals i egna privatjets i stället för att nyttja den digitalmötesteknik som finns och används dagligen av multinationella företag.

Allt i klimatets namn och för klimatets bästa sägs det. Nu har vi i Sverige monterat ned fullt fungerande och planerbar energiförsörjning med dyra elräkningar som följd. Till råga på allt så inför Vallentuna kommun ett eldningsförbud för uppvärmning i våra hem. Samtidigt som vi vet att våra boende i kommunen köpt upp sig på ved för att kunna värma sig och sina hus i vinter. Så här står att läsa på Vallentunas hemsida:

Så ofta får du elda
Du som bor i detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse och har en eldstad som saknar ackumulatortank, får bara trivselelda. Med trivseleldning menas att du har en annan huvudsaklig uppvärmning och normalt inte eldar mer än två gånger i veckan under högst fyra timmar per tillfälle. Samma regler för trivseleldning gäller oavsett om du använder ved eller pellets i lokal eldstad, braskamin, öppen spis eller kakelugn.

På Boverkets hemsida står att läsa:
Ändrade krav för kaminer och pannor:
Från den 1 oktober 2019 ska ändrade regler tillämpas vid installationer av kaminer som eldas med pellets och ved. Du som redan har till exempel en kamin i byggnaden berörs inte av ändringarna. Övergångsperioden för de ändrade reglerna för byggnader med pannor löpte ut 1 juli 2018. Här får du information om vad du ska tänka på och vad som gäller när du ska byta ut, renovera eller installera till exempel kamin.

Vad gäller för mig som redan har en sådan panna eller kamin installerad?

Du berörs inte alls av ändringarna. Om du redan har en kamin som eldas med pellets eller ved berörs du inte av de ändrade reglerna utan kan fortsätta använda denna som du tidigare har gjort. Kraven gäller alltså inte retroaktivt. Kraven blir däremot aktuella den dag du behöver till exempel byta din kamin.

Med anledning av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Johan Skog:

- På vilka premisser har Vallentuna kommun infört kravet som står att läsa på vår hemsida kring hur ofta och på vilket sätt vi får elda i våra kaminer?

- Varför finns det olika regeltolkningar för eldning i befintliga kaminer som uppförts innan de ändrade reglerna infördes av boverket?

För Sverigedemokraterna Vallentuna
Martin Siltanen von Bell