INSÄNDARE 2021-11-18 KL. 10:27

Insändare: Situationen inom vården behöver förbättras

Av Vallentuna Nya

Insändare: Situationen inom vården behöver förbättras

Angående artikeln om att varje tredje väljer bort Vallentuna Vårdcentraler.

Det finns några faktorer som påverkar att många Vallentunabor väljer att lista sig på andra vårdcentralen utanför kommunen. Från patienternas sida vill de ha kontinuitet, det vill säga att personen vill träffa samma läkare och sjuksköterska.

Det är faktiskt tråkigt att träffa olika läkare och sjuksköterska hela tiden. Personen behöver berätta sin hälsohistoria gång på gång. Det kan leda till att de får olika behandling, jämfört med den tidigare läkarens diagnos eller kanske en annan diagnos.
Därför är det också viktigt att Vallentunas vårdcentraler behåller sin personal. Jag läste en sammanfattning i en forskningrapport: "Att styra och leda en vårdcentral. Hur går det till och vad kan förbättras?" som skrevs av tre ekonomiforskare. De finner bland annat att vårdcentralerna är bäst på att leda genom funktioner och processer, till exempel systematiskt förbättringsarbete.

Det finns mer att förbättra när det gäller personalfrågor, som att behålla nyckelpersoner och belöna högpresterande personal.

Privata vårdcentraler har något högre styrnings- och ledningskvalitet än offentliga. Det tycks delvis bero på att privata vårdcentraler oftare har en chef med erfarenhet från näringslivet.

Skillnaderna inom respektive ägandeform är dock större än mellan dem. Vårdcentraler med hög poäng i studiens ledningsindex är bättre på att klara vårdgarantin (besökstid hos läkare inom sju dagar).
Jag hoppas att situationen förbättras.

Edwin Gines Arrunategui
Leg. sjuksköterska