INSÄNDARE 2021-11-11 KL. 13:29

Insändare: SOCIALDEMOKRATERNA SÄGER NEJ!

Av Vallentuna Nya

Insändare: SOCIALDEMOKRATERNA SÄGER NEJ!

Jerri Bergström (S), oppositionsråd. Foto: ROFFE ANDERSSON

Redan för fyra år ville Alliansen stänga Karlbergsskolan (Karlslunds Södra). Barnen och deras föräldrar reagerade då med bestörtning när de förstod att deras skola skulle försvinna.

En skola de själva valt, en skola som var nära och som de trivdes i. Efter dialog med föräldrar och lärare i Karlbergsskolan så var det självklart för oss Socialdemokrater att ta ställning för att skolan skulle vara kvar i sin dåvarande form.

I den debatt som följde gav Parisa Liljestrand (M) följande löften på sin Facebook-sida:
–”Eftersom socialdemokraterna i Vallentuna nu går ut och sprider falsk information om vad vi moderater vill med Karlbergsskolan kommer här ett förtydligande: En röst på moderaterna är en säker röst för att behålla Karlbergsskolan.”
–”Vi moderater har inte för avsikt att skolans lokaler ska överlåtas till privata aktörer, utan vill att skolan ska kunna fortsätta drivas i kommunal regi. Valfriheten för våra elever är viktig för oss och vi ser gärna att det finns fler alternativ i Vallentuna. Men inte i Karlbergsskolans lokaler .”
–”Vi lovar inte allt till alla, men det vi lovar håller vi. Och att behålla Karlbergsskolan är ett löfte från oss moderater till väljarna.”

Många föräldrar kände sig lugnande av detta besked från moderaterna, även om vi i Socialdemokraterna ifrågasatte om det var på riktigt eller bara något de sa inför valet 2018.
Under sommaren har en flytt av skolan ännu en gång aktualiserats som ett s.k. ”tjänstemannabeslut” med innebörden att all verksamhet i Karlbergsskolan ska försvinna därifrån och flyttas till Hjälmstaskolan ((Karlslunds Norra).

Vi i Socialdemokraterna är av uppfattningen att ett beslut om flytt av Karlbergsskolans verksamhet till Hjälmstaskolan inte kan fattas av skolans rektor eller annan tjänsteperson på Barn- och Utbildningsförvaltningen. Ett så ingripande beslut i skolorganisationen och dess verksamhet ska fattas av politiskt förtroendevalda.

Nu gömmer sig Moderaterna bakom kommunens barn- och utbildningsförvaltning för att slippa infria sina löften i valrörelsen 2018.

Vi i Socialdemokraterna i Vallentuna säger nej till flytten av Karlbergsskolans elever till Hjälmstaskolans lokaler. Vi har sagt nej till alla beslut som föregått flytten av verksamheten.

Jerri Bergström (S), oppositionsråd
Thomas Arctaedius (S), 2:e vice ordförande Barn- och Ungdomsnämnden
Sandra Rudeberg (S),
ledamot Barn- och Ungdomsnämnden
Maria Klockare (S),
ersättare Barn- och Ungdomsnämnden
Jessica Dahlström (S),
ersättare Barn- och Ungdomsnämnden