INSÄNDARE 2024-02-29 KL. 11:30

Insändare: Svårtillgänglig sjöis

Av Insändare

Vallentuna kommun plogar om vintrarna en slinga för skridskoåkning på Vallentunasjön. Bra! Man plogar även gångvägen från Kvarnbadet ned till sjön. Också bra! Eftersom man lätt kan parkera vid badet. Och en naturlig väg att gå från centrala Vallentuna.

Insändare: Svårtillgänglig sjöis
BLÖTLAGT. Så här har det sett ut vid sjön. Foto: Privat

Men vid sjön finns ”den felande länken.” Man kommer inte ut på isen torrskodd utan stövlar! Vintrar, som den här, med mycket snö, regn och snösmältning, stiger vattennivån i sjön så stränderna översvämmas. Se bild. Jag har tidigare påtalat detta för kommunen och fått svaret att man ej kan förlänga bryggan upp på land eftersom det är ett naturreservat. Bryggan finns redan. Säkert med Länsstyrelsens tillstånd. (liksom grillplatsen). Det är en av naturreservatets uppgifter att vara tillgängligt för rekreation. Som det är nu, är det stort resursslöseri att kosta på plogning på sjön samtidigt som man förhindras att nå isbanan.

Ansök hos Länsstyrelsen om tillstånd att komplettera bryggan till kommande vintrar.

RI