INSÄNDARE 2022-02-17 KL. 16:20

Insändare: Träddöd vid Karby

Av Vänsterpartiet Vallentuna

Insändare: Träddöd vid Karby
SJUKT. Träden längs vägen mår bevislingen inte bra. Foto: Privat

Den som åker på väg 268 mellan Karby och Angarn noterar att ett stort antal döda träd och buskar står längs vägen norr om Karby industriområde. De första syntes för minst tre-fyra år sedan och antalet döda träd har sedan dess blivit allt fler.

Uppenbarligen finns det en anledning till att vegetationen dör och det är ett lokalt miljöproblem i sig. Eventuella föroreningar kan också få konsekvenser för Angarnssjöängen. Träden är dessutom en trafikfara eftersom de kan falla över vägen.

Vid en första kontakt med en tjänsteperson på kommunen för tre år sedan fick jag information om att orsaken förmodligen var en förorening från industriområdet men också ett lugnande besked om att åtgärder var planerade. En förnyad kontakt förra året gav i stort sett samma svar.

Inget har heller hänt sedan dess och vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 januari ställde Johan Fagerhem från Vänsterpartiet en interpellation och fick svaret att orsaken är ett saltlager på PEABs område. Kommunen har påtalat föroreningen men ärendet har dragit ut på tiden och man menar att inget kan göras innan ärendet är avgjort.

Nu undrar jag: Hur mycket ska träddöden tillåtas sprida sig? Hur aktivt har kommunen drivit frågan? Hur eftergiven har kommunen varit för PEAB? Hur lång tid ska det ta innan föroreningarna är undanröjda? Ska det behöva hända något allvarligt, en olycka eller en större miljöförorening innan några insatser görs? Under alla omständigheter har kommunledningen ett ansvar som man inte kan undandra sig.

Lena Lundgren
Vänsterpartiet Vallentuna