INSÄNDARE 2023-09-14 KL. 08:32

Insändare V: Nej till angiveri!

Av Vänsterpartiet Vallentuna

Insändare V: Nej till angiveri!
Foto: Adobe

Sverige är på väg att få en angiverilag under namnet informationsplikt. Den innebär att de som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan uppehållstillstånd ska ange dessa personer till Migrationsverket och polisen.

Nu sker något som kan kallas en folkresning mot denna lag som skulle innebära att lärare tvingas ange barn, att vårdpersonal anger vårdsökande och att bibliotekspersonal anger sina besökare.

Lagen strider mot barnkonventionen och mot lagen om att sjukvård ska ges till alla om vården inte kan anstå. Bibliotekslagen säger att biblioteken ska vara öppna för alla. Men lagen krockar inte bara med juridiken. Den går rakt mot vad det är att vara en människa med anständig moral. De angivarsamhällen vi sett i historien bör få oss att känna djup olust inför detta förslag. Det kan få en del människor att visa sina sämsta sidor.

Innan Sverigedemokraterna fick starkt inflytande över regeringens politik var även företrädare för Sveriges regering motståndare till detta. Så här uttryckte sig nuvarande justitieminister Gunnar Strömmer om detta tidigare:

”En sådan angiverilagstiftning strider mot hela vår rättsstat, att rättstryggheten i samhället ska upprätthållas genom att människor anger varandra.”

Vår nuvarande utrikesminister Tobias Billström hade detta att säga för några år sedan om en sådan här lag:

”Det hör inte hemma i Sverige utan är något som vi förknippar med länder som Östtyskland eller Nordkorea eller andra auktoritära stater”.

Listan på de som gjort uppror mot denna lag växer för varje dag. Man begär att undantag för personal inom skola, vård, omsorg och kultur införs. Bland de som begärt detta kan vi nämna Regionerna i Kalmar, Västra Götaland, Jämtland/Härjedalen, Norrbotten, Stockholm och Skåne samt Uppsala kommun. Även fackförbund som Kommunal och Vision hör till motståndarna, liksom Svenska Psykologförbundet och Vårdförbundet.

Vänsterpartiet kommer den närmaste tiden att verka för att Vallentuna Kommun ansluter sig till motståndarna till denna lag och begär att skolpersonal, personal inom vård och omsorg och biblioteksanställda undantas från den kommande angiverilagen.

Gunnar Bergström,

Vänsterpartiet Vallentuna