INSÄNDARE 2021-10-21 KL. 12:53

Insändare: Vallentunas nya stadspark

Av Vallentuna Nya

Insändare: Vallentunas nya stadspark

När man går på promenadvägen intill kyrkan kan man både se och höra bilar och Roslagsbanan. Ängen är kal och ett fåtal träd står i oregelbundna grupper utmed vägdiket, dock inte så pass tätt att de sållar bort något oljud.

Varför inte förvalta denna plats på ett bättre sätt? Förvandla ängen mellan kyrkan och Stockholmsvägen till en stadspark med fokus på biologisk mångfald.

Plantera träd utmed vägen för att skärma av oljud från trafiken och anlägg dammar med plats för grodor. Låt en slingrande promenadväg som lyses upp av lyktstolpar går genom områden och här och var kan det finnas bänkar så att man kan slå sig ner och koppla av.
Parken skulle ha en mängd olika växter som både doftar gott och ser vackra ut, tex magnolia, Ullungrönn och kanske någon Japansk lönn som lyser upp på hösten. Ett hav av lavendel, stäppsalvia, jasmin och kanske en syrenlund.
Det skulle kunna bli en oas för oss Vallentunabor.

Anna Thilander