INSÄNDARE 2022-05-05 KL. 11:00

Insändare: Vi kan inte sopsortera oss ur en klimatkris!

Av Miljöpartiet i Vallentuna

Insändare: Vi kan inte sopsortera oss ur en klimatkris!
Jenny Thörnberg och Jennie Bergenholtz. Fotomontage: Jenny Thörnberg

På kommunfullmäktigesammanträdet i måndags fick vi ta del av kommunens miljöredovisning samt årsredovisning för 2021.

Vid en första anblick ser miljöredovisningen riktigt bra ut, här är en kommun som prioriterar miljöarbetet. Man har vilja och ambitioner men istället för att ange mätbara mål och hur målen ska uppnås så har man oprecisa mål som ”vi ska öka” eller ”vi ska minska” och talar inte heller om hur man tänker att målen ska nås.

Sätter man på sig lite mer kritiska glasögon ser man att kommunens miljöredovisning mera liknar en vision, en viljeyttring. Flera av åtgärderna i kommunens miljöarbete såsom framtagandet av laddstolpar och projekteringen av våtmarksparken verkar mer eller mindre ha avstannat. Bara hälften av våra kommunala verksamheter har återvinning och att flera enheter källsorterar säger inget om vad det innebär i minskad miljöpåverkan. Kommunens fordonsflotta släpper ut mer koldioxid än för ett år sedan trots en ökning av antalet elbilar.

Vi i Miljöpartiet anser att miljöredovisningen dels brister i beskrivningen av mål och måluppfyllelse, dels visar på brister i kommunens miljöarbete.

Vi vill att kommunen upprättar en koldioxidbudget så att vi vet vad vi måste göra, i vilken takt vi måste göra det och hur varje enskild åtgärd påverkar våra utsläpp.

Fluffiga mål om sopsortering och möjligheter för företag och kommuninnevånare att göra riktiga val räcker inte längre. Vi måste kraftigt minska våra utsläpp och se till att vi inom 5 år har en helt fossilfri fordonsflotta, att vi har grön el, solceller på alla kommunens fastigheter och miljökrav på våra leverantörer och samarbetspartners. Och för detta behövs tydliga, mätbara mål.

För vi kan inte inte sopsortera oss ur en klimatkris.

Låt vallentuna ha modet att gå före med en grön handlingsplan!

Jenny Thörnberg, gruppledare
Jennie Bergenholtz, ledamot
Miljöpartiet de gröna i Vallentuna