INSÄNDARE 2022-12-08 KL. 08:05

Insändare: Vi kräver svar om vår skolas framtid

Av Föräldragruppen Rädda Aktiviaskolan

Insändare: Vi kräver svar om vår skolas framtid

Öppet brev till Vallentuna kommuns barn och ungdomsförvaltning och grundskolechefen Susanna Falk! Vi föräldrar känner en stark oro över hur ni hanterar elever med NPF diagnos och dyslexi.

Många av dessa barn har tyvärr hög skolfrånvaro och vårdnadshavare oros anmäls. Socialförvaltningen är tydliga med att de inte kan påverka anpassningar och resurser i skolorna. I media går ni stort ut med att ni tillsatt skolsocionomer som ska lära oss vårdnadshavare hur vi ska få våra barn till skolan. Men vad händer i den kommunala skolan? Ingenting! Rektorerna i de kommunala skolorna rycker på axlarna och anser nog innerst inne att våra barn bara är ouppfostrade och odrägliga.

Deras vapen mot oss föräldrar som med hjälp av skollagen kräver att våra barn får stöd i skolan är orosanmälningar.

Många av dessa barn med föräldrar har funnit en räddning i friskolan Aktivia som ligger i Företagsbyn. En fantastisk resursskola för elever åk 6 till 9. Varje dag kämpar rektorn med personal att ge våra barn en skolgång och vet ni vad?! De lyckas! Tack vare att de verkligen vill och lägger ingen skuld på oss föräldrar utan försöker hitta lösningar som fungerar.

Våra barn får skolnärvaro, betyg och börjar känna sig trygga och glada igen. Men detta förutsätter att skolan får det extra tilläggsbelopp per elev som ni idag knappt vill betala ut. Tillskillnad mot våra grannkommuner har ni dragit ner det till riktigt låga nivåer att Aktiviaskolan nu kanske måste lägga ner.

Uppåt 90 elever kommer bli utan skolgång och gå mot en betydligt mörkare framtid. Hur tänker ni? Hur ser er plan ut?

Vi kräver ett svar och det omgående eftersom våra barn behöver vetskap om sin framtid!

Hälsningar
Föräldragruppen Rädda Aktiviaskolan
med stöd av Facebook gruppen NPF Föräldrar i Vallentuna