INSÄNDARE 2021-10-14 KL. 14:32

Internationella flickdagen är viktig att inte glömma

Av Vallentuna Nya

Internationella flickdagen är viktig att inte glömma

VIKTIG DAG. Därför firar vi internationella flickdagen.
Foto: ADOBE

Undrar du varför internationella flickdagen behövs? För att ge perspektiv på det hela så kan jag börja med att berätta att komplikationer i samband med graviditet och förlossning, är den vanligaste dödsorsaken för tonårsflickor världen över.

Flickor hamnar i kläm då de förväntas att vara både kvinnor och barn samtidigt. De är dubbeldiskriminerade i samhället.

Flickor diskrimineras i statistiken, politiken och det vardagliga livet. Pojkarnas utbildning prioriteras över flickornas och 130 miljoner flickor får inte ens möjlighet att börja skolan. Varje dag könsstympas 10 000 flickor, främst i länder som bland annat Somalia. När en kris eller konflikt slår till är det framförallt flickor som drabbas. De tvingas sluta skolan och är den största andelen av de som dör i naturkatastrofer, då de sällan får röra sig fritt utan manligt sällskap. Var tionde minut dör en flicka till följd av våld och var tredje sekund blir en flicka bortgift. Varje år tvingas 18 miljoner flickor föda barn, trots att det är en stor risk för deras och barnets hälsa.

När en flicka i låginkomstländer får sin första mens tvingas hon ofta avsluta sin utbildning för att giftas bort med en äldre man, så det inte finns någon risk för att hon ska bli gravid utanför äktenskap och då dra vanära över familjen. Andelen flickor som gifter sig innan arton års ålder världen över, är tjugo procent. Detta kan jämföras med att det endast är en av trettio pojkar som blir bortgifta innan arton års ålder.

Föräldrarna gifter bort sina unga döttrar i ett försök att hålla dem säkra, men i de flesta fall händer istället motsatsen. Flickorna tvingas bli vuxna kvinnor trots att de fortfarande är barn. De måste avbryta sin utbildning och istället börja ta hand om hemmet. Inte sällan isoleras de även från sina vänner och gamla familj eftersom de nu anses tillhöra makens familj.

En bortgift ficka har större risk för att må dåligt både psykiskt och fysiskt jämfört med en ogift flicka. Hon löper större risk att få bland annat HIV/AIDS, cancer och hjärtsjukdomar. En gift flicka utstår inte sällan också våld av sin make.

Med giftermål kommer även barnafödandet, vilket är ännu en hälsorisk. Varje år tvingas hundratals flickor yngre än femton år att genomgå graviditet och förlossning. De riskerar att dö i processen eller få andra problem så som undernäringen. Barn som föds av kvinnor under tjugo års ålder riskerar även att dö under graviditeten eller under den första levnadsveckan. Även om barnet så överlever kan den utveckla andra komplikationer senare i livet.
Det finns en internationell kvinnodag där kvinnors problem och ojämställdheten i världen lyfts fram.

Men denna dag behandlar inte de problem som nyss nämnts. Det är därför vi har den internationella flickdagen. För det är oftast inte kvinnor som könsstympats. Det är inte kvinnor som tvingas gå igenom graviditeter och förlossningar trots att de är alldeles för unga. Det är inte kvinnor som tvingas sluta skolan när första mensen kommer eller en kris eller konflikt slår till. De som går igenom detta är barn, de är flickor.

/E

Internationella flickdagen infaller varje år den 11 oktober. Det är en av FN:s internationella dagar, instiftad av FN:s generalförsamling i december 2011, för att uppmärksamma flickors särskilt utsatta situation.
Källa: Wikipedia