INSÄNDARE 2022-06-02 KL. 11:10

L: Fler elever i Vallentuna ska ta studenten

Av Liberalerna i Vallentuna

L: Fler elever i Vallentuna ska ta studenten
Ylva Mozis. Foto: Pressbild

Kunskap ger möjlighet att uppnå sina egna drömmar. Därför vill Liberalerna Vallentuna se ett ökat fokus på elevernas kunskaper och mer satsningar på särskilt stöd. Så att fler får springa ut i vuxenlivet med kunskap och framtidstro. Den ljusnande framtid ska verkligen vara allas.

Barn är olika – det ska skolor också vara. Och alla Vallentunas skolor ska vara riktigt bra. Därför vill Liberalerna lägga mer pengar på särskilda undervisningsgrupper, både de kommunala och de fristående så kallade resursskolorna. För en del elever behöver lära i mindre sammanhang för att nå målen.


Erik Ideström. Foto: 360you


Samtidigt vill vi ha spetsklasser i Vallentuna för elever med särskild begåvning i något ämne och som behöver extra utmaningar och som kan läsa på mer avancerad nivå. För alla är vi olika och lär på olika sätt.
När elever får undervisning på det sätt de behöver blir det också lugnare och mer studiero i klassrummet. Då mår både elever och lärare bättre.

Bibliotek ska finnas på alla skolor och eleverna ska ha tillgång till bibliotekarie. Elevhälsan ska stärkas så att fler barn och unga i Vallentuna mår bättre.

Liberalerna är skolpartiet. Det har vi alltid varit. Vi älskar utbildning helt enkelt, eftersom kunskap är barnens biljett till ett liv där de bestämmer själva.

Fler elever ska gå ut grundskolan med höga betyg och fler gymnasieelever ska ta studenten.

Ylva Mozis (L), kommunalrådskandidat
Erik Ideström (L), ledamot i barn- och ungdomsnämnden