INSÄNDARE 2022-08-04 KL. 11:00

L: Krafttag mot psykisk ohälsa i Vallentuna

Av Liberalerna i Vallentuna

L: Krafttag mot psykisk ohälsa i Vallentuna
Foto: 360you

Allt fler mår psykiskt dåligt. Det kan handla om allt från ofrivillig ensamhet bland äldre och skolstress hos unga till depression och svåra psykiatriska diagnoser. Liberalerna Vallentuna vill ta krafttag för att vända den psykiska ohälsan.

Att gå till skolan varje dag och trivas där är ofta det viktigaste för att unga ska må bra. Kunskap, rutiner, positiva förväntningar och rätt stöd är viktigt. Hemmasittare ska få stöd av skolan, socialtjänsten och BUP för att kunna komma tillbaka till skolan.

Det ska vara enkelt att få hjälp. På Liberalernas initiativ görs en viktig satsning på elevhälsan och socialnämnden för att motverka psykisk ohälsa. Vi vill fortsätta stärka elevhälsan för att hjälpa fler.


Foto: 360you


Sprid kunskap. Det är inte farligt att prata om självmord – tvärtom, det är bristen på samtalsstöd som kan vara dödlig. Fler elever i Vallentuna ska få kunskap om psykisk hälsa och självmordsprevention.

Många äldre plågas av ofrivillig ensamhet och otrygghet. Därför ska du som fyllt 85 och så vill, ha rätt att flytta in på äldreboende för att bryta ensamheten. Därför behövs ett trygghetsboende i Vallentuna, med möjlighet till aktiviteter på dagarna och med servicepersonal. Vi säger också nej till besöksförbud på äldreboenden.

Föreningslivet med sina frivilliga gör och kan göra stora insatser i samarbete med kommunen, till exempel inom väntjänsten och studiecirklar. Vi i Liberalerna vill uppmuntra och stödja frivilliga och fortsätta utveckla Träffpunkten som en samlingspunkt. Det behövs även fler Träffpunkter runt om i kommunen.


Foto: 360you


Ylva Mozis (L), gruppledare
Jessica Johnson (L), ordförande i socialutskottet
Pierre Blanc, ersättare i socialnämnden