INSÄNDARE 2023-04-13 KL. 08:00

L och C: Så får Väntjänsten en nystart!

Av Insändare (L) och (C)

L och C: Så får Väntjänsten en nystart!
Foto: Adobe

Ofrivillig ensamhet är ett alltmer utbrett problem. Många, framför allt äldre, upplever att de inte har tillräckligt med sociala kontakter.

Detta kan leda till psykisk ohälsa, och därför är det viktigt att vi som kommunpolitiker motverkar den ofrivilliga ensamheten på de sätt vi kan.

Att skapa förutsättningar för att människor ska kunna träffas och umgås är ett sätt. Det kan handla om allt från kultur- och fritidsaktiviteter till volontärarbete och sociala insatser. Träffpunkten, dit vem som helst som är ledig på dagarna kan gå för att delta i olika aktiviteter eller bara för att träffa andra, är ett exempel på detta. Seniorhälsoprojektet ett annat. Ett tredje är hur vi fysiskt planerar vårt samhälle och den offentliga miljön för att underlätta möten mellan människor.

Men vi behöver också underlätta mänskliga kontakter för den som t.ex. har svårt att ta sig hemifrån själv, och som ibland behöver en medmänniska som kan stötta praktiskt eller vänskapligt. Väntjänsten är en sådan verksamhet, men som har legat mer eller mindre i träda under pandemin. Den vill vi nu tillsammans återuppliva.

Genom att socialförvaltningen och fritidsförvaltningen gemensamt och tillsammans med frivilligorganisationer arbetar uppsökande, kan vi minska den ofrivilliga ensamheten i Vallentuna.

Därför har våra nämnder inlett ett arbete för att dels dra lärdom av den tidigare Väntjänsten som fanns i Vallentuna, dels undersöka hur andra kommuner organiserar uppdraget. Vilka målgrupper bör väntjänsten i Vallentuna rikta sig till. Hur når man bäst ut till målgrupperna och hur rekryterar man volontärer? Vi ser fram emot att kunna arbeta tillsammans för att minska den ofrivilliga ensamheten i Vallentuna.

Ylva Mozis (L), ordförande i fritidsnämnden
John Droguett (C), ordförande i socialnämnden