INSÄNDARE 2022-03-24 KL. 14:00

L: Så vill vi sätta skolan först

Av Ylva Mozis (L)

L: Så vill vi sätta skolan först
Ylva Mozis (L). Foto: Roffe Andersson

En del barn behöver extra hjälp i skolan medan andra är redo för större utmaningar. Skolan i Vallentuna ska rusta alla barn för framtiden, och ge varje elev det stöd som behövs. Genom fokus på kunskap i förskolan och skolan ger vi varje barn möjlighet att nå sina drömmar.

Förskolan lägger grunden för en bra skolstart. Alla barn ska mötas av hög kvalitet, god pedagogik och trygg omsorg för att kunna utvecklas och lära sig nya saker. Språkutvecklingen behöver vara i fokus i förskolan för att alla barn ska ha ett bra ordförråd med sig till skolan. Liberalerna hade som mål i förra valet att det skulle bli färre barn i barngrupperna i Vallentuna. Pengar har satsats på detta och barngrupperna blir nu också mindre. Detta arbete vill vi fortsätta.

I grundskolan sätter vi kunskapen i centrum. Undervisningen är skolans kärnverksamhet. Då behövs kunniga lärare, skickliga skolledare och tydliga förväntningar på både elever och föräldrar. Vi vill se mer satsningar på särskilt stöd och på elevhälsan. Det ska finnas bibliotek med tillgång till bibliotekarie på alla Vallentunas skolor och bra fysiska läroböcker i alla kärnämnen. Lugn och studiero i alla klassrum är också viktigt för att alla elever ska kunna lämna grundskolan med kunskap och framtidstro.

Den ljusnande framtid ska verkligen vara allas. Var femte gymnasieelev i Stockholms län tar inte studenten efter tre år. Det är ett slöseri med framtidsdrömmar. Vi vill se ett ökat fokus på kunskap och på psykisk hälsa. Så att fler får springa ut i vuxenlivet med all kunskap de behöver.

Allt börjar med en bra skola.

Ylva Mozis (L), gruppledare, Liberalerna Vallentuna och ordförande i utbildningsnämnden