INSÄNDARE 2022-08-12 KL. 11:30

L: Vi vill ha ännu mera Vallentuna!

Av Liberalerna i Vallentuna

Vallentuna är en underbar plats att bo på. Stadens puls är tillgänglig samtidigt som vi har fantastiska fritidsmöjligheter.

Här bygger vi samhällen och inte bara bostäder. Liberalerna vill bygga möjligheternas Vallentuna. Här ska finnas liv och rörelse, service, arbetsplatser, kultur och fritid, i samklang med natur och miljö.

Vi vill helt enkelt att Vallentuna ska bli ännu mera Vallentuna.

Därför vill vi bygga en fotbollshall med konstgräs så att man kan spela fotboll även när det är snö, gärna vid Vallentuna IP.

Mellan Lasseparken och Vallentuna station vill vi anlägga en stadspark, med skulpturer, blomrabatter, vattenspeglar, bänkar och vacker belysning och gärna muralkonst. En plats både att umgås och koppla av på.

Liberalerna vill göra cykelvägen mellan Vallentuna centrum och Täby kyrkby, längs Stockholmsvägen, till en ”expressväg för cykel”. Då behöver den göras säkrare, slätare och bredare där så är möjligt. Självklart ska den sopsaltas på vintern. Självklar behövs det även fler, säkra cykelvägar inom centrala Vallentuna och mot Brottby, Väsby och Arninge.

Vid Gävsjön, öster om Arningeleden, vill vi ha ett friluftsområde med elljusspår ut till Roslagsleden, gärna med en friluftsgård. Då får även boende i södra Vallentuna tillgång till motionsspår av olika längd och kan på leder ta sig både upp till spårsystemet vid Vallentuna IP och vid Täby IP. Vi vill också vårda och rusta de friluftsområden som finns.

Allt för att skapa möjligheternas Vallentuna.

Ylva Mozis (L), gruppledare