INSÄNDARE 2022-01-14 KL. 12:30

Liberalerna: Allt börjar med en bra skola

Av Liberalerna i Vallentuna

Liberalerna: Allt börjar med en bra skola
Ylva Mozis. Foto: Roffe Andersson

Starten i livet ser olika ut. Någon har lätt att lära och har välutbildade föräldrar som peppar och stöttar i skolarbetet. En annan har föräldrar som inte tycker att skolresultat är så viktigt, medan en tredje kämpar på med svårigheter att koncentrera sig. Ytterligare en fjärde är särbegåvad och behöver extra utmaningar för att hålla motivationen uppe medan en femte lockas av att hänga med helt annat umgänge än klasskompisar och lärare på dagarna.

I skolan ska varje barn få en chans att skapa sin framtid. Liberalerna vill satsa mer på de barn och unga som har störst behov av stöd. För skolan är den bästa försäkringen mot utanförskap, mot psykisk ohälsa och mot att unga dras in i kriminalitet. Därför vill vi fortsätta vår satsning på elevhälsan i Vallentunas skolor, på specialpedagogik och på att göra lärandet tillgängligt. Socialtjänsten ska samarbeta med skolorna så att utsatta barn klarar sin skolgång.

Samtidigt finns ingen genväg till kunskap: det behövs tid, skickliga lärare och bra läromedel. Elever i grund- och gymnasieskolan ska ha rätt till tryckta läroböcker av hög kvalitet.

Vi måste och kan både höja golvet för dem som har svårigheter och spräcka taket för dem som hålls tillbaka.

Liberalerna är – och har alltid varit – skolpartiet. Vi älskar utbildning helt enkelt, eftersom kunskap är biljetten till ett liv som man styr över själv.

Ylva Mozis (L), ordförande i utbildningsnämnden och vice ordförande i kommunstyrelsen