INSÄNDARE 2022-09-08 KL. 10:38

M: En ansvarsfull framtid för Vallentuna

Av Moderaterna i Vallentuna

M: En ansvarsfull framtid för Vallentuna
Foto: Pressbild

Vallentuna ska fortsätta växa balanserat och ansvarsfullt. Moderaternas fokus är att utveckla och förhöja de värden som våra invånare en gång flyttade hit för. Att bo, leva och arbeta i Vallentuna ska vara ett enkelt val och vårt uppdrag är därför att skapa ett ännu bättre Vallentuna.

Det gör vi genom att erbjuda hög kvalitet och valfrihet till en så låg kostnad som möjligt. Vi moderater tror på valfrihet och därför ska Vallentuna präglas av din rätt att välja förskola, skola och äldreomsorg. Vi kommer därutöver alltid erbjuda ett fullgott kommunalt alternativ.

Sverige har ett högt skattetryck – vilket försämrar förutsättningarna för ekonomisk tillväxt. Därför är det extra viktigt att vi lokalt tar ett ansvar för kommunalskatten.

Om människor ska vilja bidra till helheten, så måste det också löna sig att arbeta. Även för företagarna är en rimlig och balanserad skattenivå viktig. Ju fler företag som väljer att etablera sig i kommunen, desto fler arbetstillfällen erbjuds och inflyttningen ökar. Detta sammantaget leder till att skattebasen ökar och servicen kan både förbättras och göras effektiv utan hög kommunalskatt. Det kommer göra skillnad för dig och företagarna i sin vardag.

Vallentuna är och ska förbli en av de tryggaste kommunerna i både länet och landet. Genom ett fortsatt tätt samarbete med polis, brandförsvar, föreningar, skola och civilsamhälle ska vi motverka brott och kriminalitet för att förstärka och behålla vår trygga kommun.

Vi vill verka för en högre polisiär närvaro i form av patrullerande poliser på fler områden – i landsbygd och på gator och torg. Det är viktigt att även landsbygden kan lita på tryggheten och att polisen finns tillgänglig även utanför tätorterna.

Det vill vi moderater arbeta för. Områden som upplevs otrygga ska motverkas i kommunen. Bland annat genom att verka för kameraövervakning av begränsade områden. Därför vill vi moderater värna om vår yttre miljö genom att kommunen ska vara välstädad, klottersanerad samt upplyst på gator och torg.

I Vallentuna är arbetslösheten bland de lägsta i landet. Det är viktigt att vi aktivt fortsätter jobba för att egen försörjning ska vara huvudprincipen för alla invånare som är bosatta här.

Vi moderater tror helt enkelt att fler borde gå till jobbet istället för att de som redan jobbar ska betala mer. På så vis har vi möjlighet att skapa en kvalitativ välfärd att lita på när man behöver den och en stabil kommun som sätter invånarna i fokus!


Parisa Liljestrand (M)
Kommunstyrelsens ordförande