INSÄNDARE 2022-08-12 KL. 11:15

M: Så får vi ett rikt kulturliv

Av Lars Vargö (M)

M: Så får vi ett rikt kulturliv
Lars Vargö (M). Foto: Pressbild

Vallentuna har en unik historisk miljö och ett rikt kulturliv som vi moderater vill värna om.

Faktum är attVallentuna ligger i den absoluta toppen bland Sveriges 290 kommuner när det gäller satsningar per invånare på bibliotek, kulturskola, stöd till föreningslivet och allmän kulturverksamhet. Vi fäster stor prioritet vid att bevara, nyttja och utveckla vårt historiska arv genom samverkan med lokala föreningar och organisationer.

En kreativ och inspirerande kulturmiljö är ingenting som växer fram av sig själv, utan något som vi skapar tillsammans. Förutom att använda våra skattemedel på ett klokt och effektivt sätt anser vi moderater att kommunens uppgift också är att uppmuntra och stödja enskilda och föreningars initiativsamt skapa plattformar för invånarnas kreativitet.
Vi har ett kultur- och bibliotekshus i Vallentuna centrum som har premierats med flertalet svenska och internationella priser för sitt utbud och sin tillgänglighet.

Kulturhuset ger goda förutsättningar för regelbundna aktiviteter anordnade av kommunen, men är också en inspirerande miljösom kan locka invånarna i kommunen till att vara huvudaktörer. Kulturen frodas bäst utan pekpinnar från det officiella. Den skapas inte av myndigheter. Däremot är skapandet något som en kommun kan uppmuntra till genom att underlätta för invånarna att finna utrymme för sin kreativitet.

Under den gångna mandatperioden har moderaterna inlett ett samarbete med flera norrortskommuner för att möjliggöra för Vallentunas unga att ta del av ett rikare kulturskoleutbud över kommungränserna. Detta vill vi fortsätta att utveckla och se till att kulturskolan är tillgänglig för alla unga i Vallentuna.

Vi vill också öppna nya dörrar till andra samarbeten. En ambition vi har inför den kommande mandatperioden är till exempel att ta initiativ till en årligt återkommande litteraturfestival. Varför inte komplettera det välkända begreppet Runriket med ett annat som passar vår rika historia, Skalderiket? Skaldediktning var ju något som utmärkte våra fornnordiska förfäder, de som har präglat så mycket av vårt historiska arv.

I”Vallentuna litteraturfestival” kan taket hållas högt och våra nya skalder inspirera varandra.Många framstående författare, musikskapare och kulturarbetare har haft och har Vallentuna som hemvist. Vår kommun har också alla förutsättningar att skaffa sig en framträdande plats på Sveriges litterära karta.

Lars Vargö (M)
Vice ordförande i Kulturnämnden