INSÄNDARE 2023-10-19 KL. 10:33

MP: Bättre kommunala måltider!

Av Miljöpartiet i Vallentuna

Maten vi äter står för en betydande del av mänsklighetens påverkan på vår miljö. Vallentuna kommun serverar 6000 måltider varje dag, inom äldreomsorg, skola och förskola. Genom våra matinköp har vi en unik möjlighet som kommun att direkt påverka hur vi tar hand om vår omgivning.

MP: Bättre kommunala måltider!
MP:s STYRELSE. Från vänster, Robert Östling, Jennie Bergenholtz, Jenny Thörnberg, Nicklas Steorn, Lars Nordesjö. Foto: Pressbild

Forskningen är tydlig om att det krävs förändringar av vårt sätt att producera mat: minskat svinn, en ökad andel växtbaserade livsmedel, ökad cirkularitet och naturhänsyn inom jordbruket, och en hållbar, mindre storskalig djurhållning som minskar både de klimatskadliga utsläppen och risken för nya pandemier.

För närvarande är andelen ekologiskt certifierad mat i kommunens verksamhet enbart 17%. Det placerar Vallentuna i bottenligan av Sveriges kommuner, och långt bakom kommuner som Örebro med över 70% ekologiskt. Orsaken till detta är att majoriteten aktivt har valt att inte ställa krav på ekologisk produktion i kommunens måltidspolicy, trots det nationella målet om 60% ekologiskt producerade livsmedel i offentlig konsumtion till 2030. Med bara 6% av arealen i Vallentuna som brukas ekologiskt ligger vi även där i bottenligan, men vem vågar investera i att ställa om när det offentliga väljer bort ekologiskt?

Därför vill vi i Miljöpartiet Vallentuna öka andelen ekologiska livsmedel inom kommunens verksamheter, och i kombination med lokala inköp ge en stabil ekonomisk grund för de lokala lantbrukare som vill ställa om till en långsiktigt hållbar produktion. Dessutom vill vi att växtbaserade livsmedel ska utgöra normen, med animaliska livsmedel som ett komplement inom ramen för en globalt rättvis implementation av Parisavtalet, skydd av biologisk mångfald samt djurvälfärd. Det går att leva gott och samtidigt ta hand om sin omvärld, men det kräver vilja!

Robert Östling,

Ersättare i Utbildningsnämnden, Mp

Jenny Thörnberg,

Gruppledare i Fullmäktige, Mp

Nicklas Steorn,

Ledamot i Fullmäktige, Mp

Jennie Bergenholtz,

Ersättare i Fullmäktige, Mp

Lars Nordesjö,

Ersättare i Kulturnämnden, Mp