INSÄNDARE 2023-08-24 KL. 07:50

MP: Viktigt med trygg väg till skolan

Av Miljöpartiet Vallentuna

MP: Viktigt med trygg väg till skolan
Foto: Adobe

Nu har ett nytt läsår börjat för barnen i Vallentuna. Med detta följer också bilköer med föräldrar som skjutsar sina barn till skolan. I vissa fall kanske helt nödvändigt men ofta rutinmässigt och för att man är osäker på andra sätt för barnen att ta sig tryggt mellan hem och skola.

Barn rekommenderas röra sig minst 60 minuter om dagen för att säkerställa god hälsa. Cykling, och andra former av fysisk aktivitet, har visat sig vara bra både för barns fysiska och psykiska hälsa.

Att inleda dagen med att röra sig har visat sig påverka skolresultaten positivt. Ju mer barn rör på sig, desto bättre blir deras inlärning. Vanor som skapas tidigt fortsätter ofta, och barn som går eller cyklar istället för att åka bil kan därmed ta med sig dessa vanor till vuxen ålder.

Forskning visar på ett visst samband mellan mängden fysisk aktivitet som barn och mängden fysisk aktivitet som vuxen.

Vi i Miljöpartiet i Vallentuna vill att kommunen möjliggör för barn att i större utsträckning cykla eller promenera till och från skolan.

I en motion lagd i kommunfullmäktige före sommaren har vi därför föreslagit att:

- Att kommunen kartlägger hur resor till och från skolor ser ut idag och vilka hinder som kan finnas för barn att cykla eller promenera till skolan

- Att kommunen undersöker hur man i samarbete med skolor och föräldraföreningar kan förbättra möjligheterna för barn att ta sig till och från skolan på ett hållbart och trafiksäkert sätt.

Jenny Thörnberg,

gruppledare i kommunfullmäktige

Jennie Bergenholtz,

ersättare i kommunfullmäktige