INSÄNDARE 2022-06-16 KL. 13:00

Replik från Alliansen på V:s insändare: Rösta med hjärtat

Av Insändare från Alliansen i Vallentuna

Replik från Alliansen på V:s insändare: Rösta med hjärtat
Foto: Adobe

Alliansen arbetar hela tiden för att leverera så mycket verksamhet av hög kvalitét som möjligt för varje skattekrona. V nämner i sin insändare ett antal beslut gällande habiliteringsersättning, hemtjänst samt äldreboenden. I flera av dessa frågor har Alliansen redan gett förvaltningen uppdrag och i övriga har Alliansen beställt utredningar för att kunna ta informerade beslut.

Gällande habiliteringsersättningen beslutade vi att det ska utredas hur så stor del av statsbidraget som möjligt ska kunna nyttjas.

Samtidigt beställdes en jämförelse med andra kommuners ersättningsnivå för att kunna ta ett bra beslut om nivån på en höjning i stället för att som V chansa på att 14 kr är lämpligt.
Alliansen har nyligen beslutat om att insatser som ledsagning och leverans av matlådor ska samordnas med hemtjänsten vilket kommer att minska antalet personer kunden träffar. I verksamhetsplanen har vi infört ett mätetal för antal personer kunderna träffar vilket innebär att förvaltningen redan har i uppdrag att förbättra detta. V:s förslag är alltså bara ett spel för galleriet inför valet. Vallentuna kommuns snitt innan dessa åtgärder ligger för övrigt på 13 vilket är bland den bästa fjärdedelen av Sveriges kommuner.

Redan förra året togs det fram detaljerad statistik över hur sjukfrånvaron fördelas mellan kvinnor och män, olika åldersgrupper, olika yrkeskategorier och arbetsplatser. Förvaltningen har därför all information som behövs för att arbeta vidare.

Det är lätt att vara i opposition och lova guld och gröna skogar eller äldreboenden över hela kommunen. För att ett äldreboende ska kunna hålla hög kvalitet till en rimlig kostnadsnivå krävs ungefär 60 platser. Det behovet finns ännu inte i Brottby eller Kårsta. Då orterna växer möjliggör den fördjupade översiktsplanen för Karby och Brottby ett äldreboende och samtal pågår med en entreprenör. Med tiden kommer detta också göras i Kårsta.

Mer än hälften av V:s debattartikel handlar om Alliansens beslut om att utreda möjligheten att införa Lagen om valfrihet (LOV) gällande äldreboenden. V skriver att Alliansen vill göra detta av ”ideologiska skäl”. Det stämmer mycket väl. För Alliansen är det ideologi att vi vill att våra äldre invånare ska kunna välja var de ska bo och vem som ska ta hand om dem när de själva inte längre kan. Detta tycks V inte prioritera.

Alliansgruppen i Socialnämnden
Torbjörn Einarsson (C), ordförande
Anna Frisell (M), 1:e vice ordförande
Cecilia Brändström (M), ledamot
Jessica Johnson (L), ledamot
Maud E Mellström (KD), ledamot