INSÄNDARE 2023-08-10 KL. 11:37

S: Alliansen sviker invånarna!

Av Socialdemokraterna i Vallentuna

S: Alliansen sviker invånarna!
Foto: Adobe

Det är med stor besvikelse att alliansen avslagit vårt förslag om en utredning gällande föreningsbidrag pga ökade kostnader.

Föreningslivet utgör en grundläggande och värdefull del av vårt samhälle. Det är genom föreningar som människor samlas, engagerar sig och skapar gemenskap. De bidrar till att främja aktivitet, meningsfull fritid och välmående i vårt samhälle. Men för att föreningarna ska kunna fortsätta att bedriva sin viktiga verksamhet behöver de ett ekonomiskt stöd som är anpassat till dagens verklighet.

Inflationskurvan är ett faktum som vi inte kan blunda för. Priserna på varor och tjänster stiger kontinuerligt över tid, vilket innebär att föreningarnas kostnader ökar. Utan en höjning av föreningsbidragen riskerar föreningarna att hamna i en ekonomisk knipa där de inte längre har resurser att bedriva sin verksamhet på en adekvat nivå. Detta kan i sin tur leda till minskat utbud av aktiviteter och försämrad möjlighet för människor att delta i gemensamma aktiviteter och evenemang.

Vi bör inte se föreningsbidrag som en utgift, utan som en investering i våra invånare och vårt samhälles välbefinnande. Genom att stödja föreningslivet ger vi människor möjlighet att växa och utvecklas på individuell nivå samtidigt som vi skapar en starkare och mer sammanhållen gemenskap.

Vi uppmanar därför nämnden att ompröva sitt beslut och ta till sig av behovet av en utredning om föreningsbidrag följer verkligheten.

Det är viktigt att förstå att denna åtgärd inte handlar om att ge föreningarna en extra förmån, utan om att garantera deras överlevnad och möjliggöra deras viktiga arbete.

Vi kräver endast en utredning!

Socialdemokraterna i Fritidsnämnden

Salam Bashi

Marita Ljungberg

Anna collin Lidesköld

Henrik Eklund