Klik venligst
INSÄNDARE 2021-09-02 KL. 17:02

S: Alliansens besparingar skapar problem i skolorna

Av Vallentuna Nya

S: Alliansens besparingar skapar problem i skolorna

Foto: Adobe Stock

Nu är sommaren snart slut och skolorna börjar i Vallentuna. Det är mycket som fungerar bra i skolorna i Vallentuna men dessvärre skapar alliansen besparingar en hel del problem i skolorna.

Socialdemokraterna i Vallentuna hade i sitt budgetförslag för Vallentuna ett antal satsningar som skulle kunna lösa en del av de problem som skolarna i Vallentuna har, t.ex. kompetensutveckling av pedagogisk personal och ökad personaltäthet.

På nationell nivå kommer under kommande läsår en rad viktiga initiativ och beslut att tas på skolans område, för att se till att fler lär sig mer och för en bättre trygghet och studiero i klassrummet samtidigt som vi skapar ordning och reda i skolans system och styrning:
• Samhället ska styra skolans utveckling – inte marknaden! Skolvalet ska bli rättvist för alla elever med gemensam antagning och rättvisa urvalsregler.
• Ämnesbetyg ska införas i gymnasieskolan, vilket kommer att gynna ett fördjupat lärande och en tydligare kunskapsutveckling.
• Den nationella planen för trygghet och studiero ska genomföras med bland annat ett mobilförbud och tydligare befogenheter för skolans personal att ingripa när situationen kräver det.
• Läraryrkets attraktivitet ska fortsätta öka, exempelvis genom ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare.
• Skolinspektionen ska ges ökade möjligheter att stänga skolor och ett stopp för nya konfessionella friskolor ska införas. Samtidigt ska befintliga skolor med konfessionell inriktning kontrolleras bättre.

Sverige ska åter tillbaka till en jämlik skola med kunskapsresultat i världsklass.

Anna Ekström (S) utbildningsminister
Gunilla Svantorp (S) ordförande utbildningsutskottet
Thomas Arctaedius (S) 2:e vice ordf Barn- och Ungdomsnämnden