INSÄNDARE 2021-09-30 KL. 07:00

S: "Blir du lönsam, lille vän?”

Av Vallentuna Nya

S:

Foto: Adobe Stock

Sakta men säkert klarnar bilden av vilka konsekvenserna blir av kommunhusflytten.

Det finns säkert saker som är bra med att samlokalisera gymnasiet och förvaltningarna i gamla Tellusfabrikens byggnad, men som vi socialdemokrater redan pekade på i våras så skulle det medföra stora negativa konsekvenser för våra barn och unga.

När flytten väl genomförs så innebär det att alla tankar och idéer om att utveckla vårt gymnasium skrotas och kastas på sophögen. Alliansens svar på detta är att det gör ingenting eftersom våra ungdomar inte vill gå i Vallentuna gymnasium och att det är bättre om de sätter sig på Roslagsbanan och lämnar kommunen. I utredningsförslaget framgick det också att Vallentuna Friskola som idag hyr lokaler i gymnasiebyggnaden inte kan vara kvar utan måste hitta andra lokaler.
Det senaste är nu att verksamheten i Karlsbergsskolan (Karlslund Södra) ska flyttas över till Hjälmstaskolan (Karlslund Norra) vilket medför att Vallentuna Internationella Montessoriskola (VIMS) tvingas ut ur sina lokaler på Hjälmstaskolan. Vart tog barnperspektivet vägen? Finns det plats för barns och ungas trivsel och trygghet i alliansens skolpolitik eller är det bara effektiviseringskalkyler, kvadratmetrar och kronor per elev som räknas i deras samhällsbygge?

Friskolorna (Vallentuna Friskola och ”VIMS”) har profiler och inriktningar som lockar elever från hela kommunen och även grannkommunerna, inte bara från närområdet. Därför är det viktigt för dem att ha sina lokaler någorlunda nära en vältrafikerad busshållplats eller tågstation. Med en flytt av båda dessa verksamheter till Karlbergsskolans lokaler så försvåras möjligheten för elever att själva ta sig till skolan vilket kan medföra att deras möjligheter att rekrytera nya elever i framtiden försämras och att biltrafiken ökar i området då föräldrarna måste skjutsa barnen till skolan.
Om Alliansen trots allt tänker fullfölja sitt beslut så anser vi att det borde göras på ett sätt som minimerar det negativa. Flytta istället Vallentuna Friskola till Hjälmstaskolan och låt de andra vara kvar där de är idag. På så vis kan skolorna få kan leva kvar och utvecklas utan en flyttcirkus.

Jerri Bergström (S),
oppositionsråd
Thomas Arctaedius (S),
2:e vice ordförande Barn- och Ungdomsnämnden
Sandra Rudeberg (S),
ledamot Barn- och Ungdomsnämnden
Maria Klockare (S),
ersättare Barn- och Ungdomsnämnden
Jessica Dahlström (S),
ersättare Barn- och Ungdomsnämnden