INSÄNDARE 2021-10-21 KL. 12:53

S: En slakt av klimatarbetet från de högerkonservativa

Av Vallentuna Nya

S: En slakt av klimatarbetet från de högerkonservativa

Vår S-ledda regering har nu lagt budgetförslag för nästa år med nysatsningar på 74 miljarder kronor.

Budgeten innehåller offensiva reformer för jobb, välfärd, brottsbekämpning och klimatet. Sverige ska gå före i omställningen och bland många satsningar finns Industriklivet, kunskapslyft, gröna krediter och Klimatklivet. Mot detta står tydligt de högerkonservativas miljö- och klimatförslag som är verklighetsfrånvända, en lång rad nej och slakt av omfattande satsningar. Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna förenas i viljan att sänka skatten på fossildrivmedel, cementera fossilberoende samt avskaffa höjningen eller helt skrota Klimatklivet.

Regeringen ökar kraftigt satsningen på Klimatklivet som gett bättre avfallshantering, mer biogas, vätgas, energieffektivisering, 65000 laddpunkter och omställning av transporter där marknaden inte lyckas. Bara i Stockholms län har det betalats ut 830 miljoner kronor ur Klimatklivet, samtidigt som de totala investeringarna är mycket högre genom medfinansiering. Från Klimatklivet har närmare tre miljoner kronor hamnat i Vallentuna kommun genom laddstationer för elbilar, omställning till elbilar samt gång- och cykelväg till ny tågdepå i Molnby. En aktiv klimatpolitik rymmer en bebolig planet, framtidens jobb, exportintäkter och i människors vardag.

Jerri Bergström (S), oppositionsråd, Vallentuna
Markus Selin (S), riksdagsledamot, Täby