INSÄNDARE 2024-02-01 KL. 09:00

S: Hur lågt ska skolresultaten få sjunka i Vallentuna?

Av Socialdemokraterna i Vallentuna

Den senaste Pisa-undersökningen visar att kunskapsnivån inom matematik, läsförståelse och naturvetenskap sjunker bland svenska 15-åringar.

S: Hur lågt ska skolresultaten få sjunka i Vallentuna?
Sandra Rudeberg (S). Foto: Privat

Tappet har aldrig varit större och är otroligt allvarligt. Den dramatiska nedgången sammanfaller med pandemin, vilket skulle kunna vara en orsak. Men OECD´s analys av Pisa-resultaten visar dock att den totala nedgången började långt före pandemin.

Även i Vallentuna har skolresultaten sjunkit till oroväckande låga nivåer. I dagsläget går mer än var femte elev ut skolan utan fullständiga betyg. Färre är behöriga till gymnasiet och meritvärdet har sjunkit. Det är ett enormt misslyckande i en välmående kommun som Vallentuna. Istället för att fokusera på att säkerställa att alla elever når kunskapsmålen har alliansstyret tvingat Vallentunas rektorer, ända sedan långt före pandemin, att spara.

Att klara grundskolan är det bästa vaccinet mot utanförskap, ohälsa och kriminalitet. För att varje individ ska få leva i frihet och känna framtidstro måste det vara kommunpolitikernas högsta prioritet att ge alla elever i Vallentuna möjlighet att lyckas och nå sin fulla potential. Ingen ska lämnas efter eller hållas tillbaka. För att nå dit behöver skolorna förutsättningarna att ge arbetsro i klassrummen och fokus på det som verkligen spelar roll för kunskapsresultaten.

När budgeten för Vallentuna kommun 2024 presenterades deklarerade alliansstyret att de gör omfattande satsningar på barn och utbildning med höjning av skolpengen. Men det de inte sa någonting om, var att satsningarna var lägre än inflationen.

Socialdemokraterna har gång på gång föreslagit ökade resurser för såväl förskola, grundskola, gymnasium och resursskola. Men detta har alliansstyret konsekvent röstat nej till.

Hur lågt ska skolresultaten få sjunka i alliansens Vallentuna?

Sandra Rudeberg,

2:e vice ordförande

Barn- och ungdomsnämnden (S)