INSÄNDARE 2022-06-23 KL. 13:00

S: Mäns våld mot kvinnor är ett akut samhällsproblem

Av Socialdemokraterna i Vallentuna

S: Mäns våld mot kvinnor är ett akut samhällsproblem
STOPP. Nu får det vara nog med våld mot kvinnor. Foto: Adobe

I Sverige har var fjärde kvinna någon gång i sitt liv utsatts för våld i nära relation. Varje år dödas i snitt en kvinna var tredje vecka av en nuvarande eller tidigare partner.

Våldet utövas av både kvinnor och män, men det är männen som står för det grövsta våldet och det dödande våldet i absolut störst utsträckning. 200 000 barn i Sverige lever i hem med våld. Det är vart tionde barn som lever i en miljö där de tvingas uppleva våld mot en förälder.

Mäns våld mot kvinnor är så omfattande att det inte kan ses som ett individproblem, utan ett akut samhällsproblem. Det är strukturellt, grovt, upprepat och för att tala klarspråk livsfarligt. Under pandemin har än fler kvinnor isolerats och blivit fångar med sina förövare i sina egna hem. Vi ser nu en ökande våldsutsatthet för kvinnor.

Under första halvan av 2022 misstänks fler kvinnor ha mördats av män än under hela 2021, och på det finns ett mörkertal. Vi nås av rubrik efter rubrik över fall där kvinnor utsatts för grovt eller dödligt våld. Det är oerhört skrämmande siffror som vi behöver ta på största allvar.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterade i början av förra sommaren ett 40-punktsprogram för att intensifiera arbetet med att stoppa och förebygga mäns våld mot kvinnor. I juni i år presenterade regeringen ett nationellt våldsförebyggande program, ett viktigt steg i det förebyggande arbetet av mäns och killars våld.

Regeringen bär ett tungt ansvar, men samtidigt är många av punkterna kommunens ansvar. Vi vill därför säkra att kommunen gör sitt allra yttersta och tar vårt ansvar hela vägen fram både vad gäller det förebyggande arbetet samt stötta och skydda kvinnor och barn långsiktigt från våld i hemmet. Varje kvinna och barn som utsätts är en för mycket.

Socialtjänstens arbete måste stärkas och alla som möter våldsutsatta inom kommunerna måste ha rätt kompetens, hålla sig uppdaterade om nya riktlinjer om t.ex. umgänge, kontaktförbud eller vad som gäller vid psykisk misshandel, kvinnofridskränkning, hedersvåld och förebyggande insatser riktade mot förövaren.

Kvinnofrid måste få kosta och bland annat är bostadsfrågan helt avgörande. Man måste bevilja skyddat boende akut och sedan ge långsiktigt stöd under lång tid för att möjliggöra en permanent bostad. Annars är risken att kvinnan återvänder till förövaren och dödas.

Socialdemokraterna står upp i kampen för att stoppa mäns våld mot kvinnor och för ett jämställt samhälle, där alla individer kan leva fria trygga liv.

Sandra Rudeberg (S), 2:e vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden
Ing-Marie Elfström (S), 2:e vice ordförande i Socialnämnden
Jerri Bergström (S), oppositionsråd