INSÄNDARE 2022-01-20 KL. 12:00

S: Vi kompenserar hushåll tillfälligt under elkrisen

Av Uffe Lindeborg

S: Vi kompenserar hushåll tillfälligt under elkrisen
Nu får hushåll kompensation för elräkningar. Foto: Adobe

Elpriserna är nu höga då Europa är beroende av naturgas, har sammanflätad elmarknad och Ryssland stryper sina leveranser. Vår socialdemokratiska regering avsätter nu sex miljarder kronor för att kompensera dig som har fått en hög elräkning.

Vårt stöd träffar vart tredje hushåll och gäller i hela landet. För oss är det viktigt att kompensera familjer, pensionärer och hushåll som är oroliga för sin ekonomi.

Ersättningen baseras på hushållets elförbrukning och betalas ut via elnätsbolagen. Kompensationen gäller för december-februari och upp till 6000 kronor för perioden. Ju högre förbrukning och kostnad, desto högre kompensation. Kompensationen sker i steg och hushåll som förbrukar mer än 2000 kWh per månad får maxbeloppet. Generellt bör inte staten parera prisändringar på den öppna elmarknaden men läget är nu exceptionellt.

Sverige har länge haft låga priser samt god och stabil tillgång på el. Svensk industri har en konkurrensfördel jämfört med andra länder. Vi socialdemokrater stärker Sveriges elförsörjning, genom att producera mer el och utbyggt elnät. Nu läggs de sista detaljerna för tillfälliga utbetalningar till hushållen, samtidigt som vi arbetar för att Vallentunas och Sveriges hushåll aldrig ska hamna i den här situationen igen.

Jerri Bergström (S),
oppositionsråd, Vallentuna
Markus Selin (S),
riksdagsledamot, Täby