INSÄNDARE 2024-02-01 KL. 09:00

SD: Ekonomiskt oansvarigt med förlängning av Roslagsbanan till City

Av Sverigedemokraterna i Vallentuna

Beslutet att förlänga Roslagsbanan till City är en ineffektiv satsning vars nytta inte motsvaras av de stora ekonomiska satsningarna som krävs och som därmed kommer att kosta såväl regionen som berörda kommuner dyrt. Det hela framstår som än mer kontraproduktivt när det röda styret samtidigt väljer att kraftigt skära ner på Roslagsbanans trafik.

SD: Ekonomiskt oansvarigt med förlängning av Roslagsbanan till City
Martin Siltanen von Bell. Foto: Pressbild

Det röda styrets ambitioner om att utveckla de nordöstra kommunernas kommunikationsmöjligheter har resulterat i att Roslagsbanan nu ska förlängas in till City samtidigt som samma styre lägger en budget med kraftigt underskott. Sverigedemokraterna anser att det saknas tillräckliga skäl för att motivera detta, då samhällsnyttan av förläningen är mycket låg eftersom kommunikationsmöjligheterna från Stockholm Östra redan är mer än välfungerade idag.

Samuel Stephan (SD). Foto: Pressbild

De höga kostnaderna för projektet beror främst på att spåret är över hundra år gammalt och smalspårigt. Spårvidden är unik och innebär att vagnar, räls, och signalsystem kommer att kräva speciallösningar, vilket i sin tur kräver dyra konsulttjänster. Ovanpå detta har vi även det faktumet att leveransen av nya tågen har försenats vilket resulterat i en kraftig fördyrning. Baserat på tidigare erfarenhet av projekt som under de senaste åren gått back med många miljoner, finns därför anledning att följa försiktighetsprincipen och vi sverigedemokrater anser att det finns andra prioriteringar att göra.

De skenande kostnaderna för kommuner och regionen måste minimeras. Det sista vi skattebetalare behöver just nu är fler ekonomiska påfrestningar. Det är inte skäligt att det röda styret först skär ner på Roslagsbanans turtäthet och samtidigt investerar i att utveckla den in till City.

Samuel Stephan (SD), trafikpolitisk talesperson Region Stockholm

Martin Siltanen von Bell (SD) gruppledare Vallentuna kommun