INSÄNDARE 2023-02-02 KL. 08:05

SD: Kommunfullmäktige skrattar åt medborgarna i Vallentuna

Av Sverigedemokraterna Vallentuna

SD: Kommunfullmäktige skrattar åt medborgarna i Vallentuna

Vid kommunfullmäktiges möte 23 januari väckte Sverigedemokraterna frågan om kommunens föreskrift om att förbjuda vedeldning för uppvärmning av bostaden. Något som gäller för många av våra kommuninvånare.

Förra regeringen monterade ner vår planerbara, förutsägbara elproduktion till förmån för så kallad ”grön” el. Resultatet är uppenbart för de flesta idag. Vidare ber nuvarande regering oss medborgare att spara på elen.

Eftersom Sverige är ett kallt land vintertid och människor riskerar att frysa ihjäl eller bli allvarligt sjuka i kalla bostäder så behöver de ha möjlighet att kunna värma bostäderna. När elpriset når rekordtoppar och räntorna stiger snabbt så kämpar många kommuninvånare för att klara sin ekonomi.

Då har vedeldning blivit ett billigare alternativ, för dem som har en eldstad, att få ett drägligt inomhusklimat.

Dock sätter kommunens föreskrifter käppar i hjulet för detta. Sverigedemokraterna väckte därför frågan om på vilka premisser de styrande infört begränsningarna för medborgarna att kunna elda i sina eldstäder och varför det finns olika regeltolkningar.
Detta är högst berättigade frågor i den kristid vi befinner oss i, speciellt som elstöd dröjer till medborgarna och knappast löser detta långsiktigt. Vi har ett läge där pensionärer har högre elräkning än vad de får ut i pension, där många barn äter mer i skolorna när familjernas budget krympt, där människor får sälja hus och hem för att de inte klarar elräkningarna och kostnadsökningarna. I detta läge väljer den styrande alliansen, socialdemokraterna och andra partier att skratta öppet och vifta bort frågorna med praxis* och tolkning av miljölagstiftningen. Detta är en öppen skymf mot alla dem som dagligen kämpar med att få sitt liv och sin budget att gå ihop.

Vi Sverigedemokrater anser att kommunens uppgift är att hjälpa medborgarna att klara av sin vardag och ekonomi och göra allt vi kan för att hjälpa dem som är i behov av det. Om det innebär att ta ställning för medborgarna istället för att luta sig mot praxis i rådande läge, så är vi först i ledet att våga ompröva detta.

Om detta innebär att vi behöver utarbetar nya föreskrifter som t ex kan luta sig mot Boverkets utsläppskrav, då ska vi göra det. Det finns inget i miljöbalken som säger att man bara får elda två gånger i veckan och max i fyra timmar åt gången.

Vi Sverigedemokrater kommer inte skratta kommunens medborgare i ansiktet!

Martin Siltanen von Bell
Ordförande Sverigedemokraterna Vallentuna
Susanna Kriström

*) Två rättsfall som praxis bygger på:

Dessa begränsningar bör ta sin utgångspunkt i befintlig praxis angående vedeldning för trivseländamål, bl.a. MÖD 2004:63 och Mark- och miljööverdomstolens dom den 12juni 2017 i mål nr M 5061-16, där eldning i vedspis tilläts två gånger i veckan under fyra timmar vid varje tillfälle.