INSÄNDARE 2022-11-24 KL. 09:55

SD: Vårt Vallentuna ska vara ett tryggt Vallentuna

Av Sverigedemokraterna Vallentuna

SD: Vårt Vallentuna ska vara ett tryggt Vallentuna

Vallentuna har länge varit en kommun befriat från det värsta våldet. Vi har kunnat bidra med en trygg miljö för invånarna. Dels har Vallentuna kommun inga bostadsområden som liknar de traditionella miljonprogrammen, och med den problematik som ofta följer med dessa områden, dels har de kommunikationsvägar som finns gjort så brottsligheten inte hittat hit så lätt. Men det är nu förpassat till historien. Nu har Vallentuna kommun, som så många andra kommuner och orter, drabbats av den våldsspiral som tidigare regeringar öppnat upp för.

Vi har på kort tid drabbats av både sprängning och skottlossning. Detta får en att undrar vad det är som händer och varför det inte funnits en bättre beredskap för att undvika den grova brottsligheten.

Vi Sverigedemokrater har länge påtalat behovet av att Vallentuna ska arbeta för att få tillbaka en polisstation till kommunen och att se till att polisens närvaro ökar i vår kommun. Ovanpå denna negativa utveckling nås vi av beskedet att polisens förebyggande arbete i kommunen ska minska. Detta på grund av att man prioriterar sina resurser till ”mer utsatta” områden.

Denna kombination ger brottslingarna i princip har fritt fram i kommunen och inte blir det bättre av att kommunen även minskat väktarnas närvaro i Centrum. Skattebetalarna förväntar sig att samhällskontraktet ska upprätthållas och i det ingår det att man ska känna sig trygg och att det finns resurser såsom polis och annan rättsvårdande myndighet närvarande, som är tillgänglig för att stävja brottsligheten.

Vallentuna har ett trygghetsråd men det är långt ifrån tillräckligt när man har en så grov brottslighet i närheten där det sprängs handgranater eller skjuts mot hus där hederliga medborgare bor. Det här är inte brottslingar som kan talas till rätta med hjälp av socialen, inte ens bromsas av väktare.

Vi Sverigedemokrater vill veta hur den nya kommunledningen tänker agera för att stävja framtida grov brottslighet? Vi vill också att den snabba utbyggnaden av bostäder i allmänhet och hyresbostäder i synnerhet och som följer med Sverigeförhandlingen bromsas och sker i en lugnare takt så att vi inte får problemområden även i vår kommun. Vi vill inte bli ett nytt Rinkeby!

Susanna Kriström Sverigedemokraterna Vallentuna
Martin Siltanen von Bell Sverigedemokraterna Vallentuna