INSÄNDARE 2022-03-24 KL. 13:30

Till kommunfullmäktige i Vallentuna kommun

Av Jaana Tilles

Allmänhetens fråga 28.3.2022

Till kommunfullmäktige i Vallentuna kommun

Krisberedskap, dricksvatten?

Vid krissituationer behöver så väl allmänheten som kommunen ha beredskap att klara av situationer som t.ex. vid ett långvarigt elavbrott.

Medvetenheten kring dessa frågor är avsevärd högre än tidigare. Allmänheten/ kommuninvånare kan hitta råd och information från olika webbsidor som t.ex. från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och från Civilförsvarsförbundet.

Den enskildas eget ansvar omfattar en vecka när det gäller vatten, värme och livsmedel. Av olika anledningar kommer det att finnas invånare som behöver samhällets hjälp redan tidigare än vecka.

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel. En vuxen behöver ca 3 liter vatten per dygn. Även om familjer/kommuninvånare har en viss beredskap när det gäller dricksvatten kan behovet att få påfyllning uppstå tidigare än man anar.

Därför frågar jag:
Vilken beredskap har Vallentuna kommun att försörja kommuninvånare med dricksvatten vid händelse av kris?

Hur snabbt kan kommunen möjligen tillsammans med Roslagsvatten upprätta tappställen på olika ställen i kommunen?

Hur får kommuninvånare information om när och var de har möjlighet att fylla på dricksvatten?

Kommer kommunens egna reservvattentäkter nyttjas i sådan situation?

Jaana Tilles